„Educația face diferența” la Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna, județul Bistrița - Năsăud

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axei prioritare 6 ”Educație și competențe”

Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

Titlu: ”Educația face diferența”

Cod MySMIS: POCU/74/6/18/106643

9 Mai 2018, Rodna, județ Bistrița- Năsăud

„Educația face diferența” la Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna, județul Bistrița - Năsăud    

Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna, împreună cu partenerul Asociația Inceptus România- implementează, începând cu data de 09 Mai 2018, proiectul POCU   „Educația face diferența”, cod SMIS 106643.

Rata abandonului școlar reprezintă un indicator prin care se evaluează performanțele sistemului educațional. Din altă perspectivă, acesta semnalează și unele aspecte ale vieții sociale și economice, care pot influența accesul populației la educație. Elevii din mediul rural par a fi mai vulnerabili, în opinia cadrelor didactice, din perspectiva dificultăților de învățare și a motivației reduse pentru activitățile școlare. Proiectul, prin intermediul activităților propuse, vizează îmbunătățirea acestor dificultăți și astfel scăderea ratei abandonului școlar.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 luni (mai 2018 - mai 2021) și beneficiază de cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, Axa prioritară Axei prioritare 6 ”Educație și competențe”.

Obiectivul general al proiectului își propune diversificarea măsurilor de prevenție/intervenție împotriva părăsirii timpurii a școlii adresate copiilor/elevilor cu risc educațional crescut și cadrelor didactice din Liceul Tehnologic ”Florian Porcius” Rodna, județul Bistrița-Năsăud.

Valoarea totală a proiectului este de 5 512 313,54 lei, din care 98,46% reprezintă finanţare nerambursabilă.

Proiectul urmărește implicarea a 3 categorii de grupuri țintă:

 1. Elevi: 595
 • 115 copiii ante și preșcolari, din care:
 • 25 antepreșcolari
 • 90 preșcolari
 • 480 elevi din ciclul primar și gimnazial

 

-

 

 

 1. Cadre didactice și personal auxiliar: 65 persoane
 2. Părinți: minim 595 părinți ai copiilor din grupul țintă

Care sunt principalele activități și rezultate?

 • Implementarea în sistemul actual de învățământ preșcolar a unui program prelungit pentru ante și preșcolari;
 • Program Școala după Școală (SDS) pentru copiii din clasele primare și gimnaziale, inclusiv consiliere vocațională pentru clasele VII-VIII;
 • Implementarea unei alternative educaționale de tip ”Step by step” pentru 100 de elevi din învățământul primar;
 • Program de sprijin pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor din ciclul gimnazial și susținerea participării la concursuri școlare;
 • Servicii de consiliere psihologică, orientare educațională pentru elevi, inclusiv logopedie;
 • Școala părinților- educație parentală și seminarii de parenting adresate părinților;
 • Pachet integrat pentru formarea și dezvoltarea multilaterală a cadrelor didactice și personalului de sprijin din cadrul Liceului Tehnologic ”Florian Porcius” Rodna

Accesul la toate activitățile oferite în cadrul proiectului este gratuit.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

 

MANAGER PROIECT

Nastasia-Vali GANEA, director Liceul Tehnologic ”Florian Porcius” Rodna

 

Adresa școlii: str. Principală, nr. 1190, loc. Rodna, jud. Bistrița-Năsăud

E-mail: [email protected]

Website: www.scoala-florianporcius.ro

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5