ECOLOGISTUL-20

Se împliesc 20 de ani ,de când revista „Ecologistul,”editată de prof.Romulus Berceni pătrunde în casele năsăudenilor ca un îndrumător și ocrotitor al mediului , care a devenit o
sursă de educație ecologică chiar cu renume pe plan național .
Revista ,de la an la an,a devenit mai captivantă ,cu conținut diversificat despre flora și fauna Țării Năsăudului , teme geografice,de știință,istorie,cultură,limba română,dar cu precădere articole despre mediu ambiant ,reducerea poluării apelor,solului și aerului , deci, o cale verde spre o dezvoltare durabilă cu elemente esențiale ale vieții noastre de zi cu zi.
Tocmai de aceea revista se bucură de atenția cuvenită , se caută și se citește cu plăcere,având misiunea de a propaga și supraveghea permanent starea mediului înconjurător, dând informații de interes public .In cele două decenii de activitate neântreruptă revista și-a atras un mare număr de colaboratori din oraș și din țară , care au intervenit cu teme interesante , ce au dus la creșterea gradului de conștientizare a publicului larg asupra obligațiilor față de mediu prin cunoștințe ,competență și chibzuință în apărarea sănătății păstrînd un mediu nepoluant .
Articolele publicate în cei 2o de ani și-au extins ariile naturale continuând fluxul documentar de investigații ecologice ,ca indicatori sensibili ai noilor idei și pot indica o imagine completă a măsurilor de ecologizare a orașului în care locuim.
Revista năsăudeană, sărbătorită în cadru festiv de Filiala Năsăud a Ligii Scriitoriilor Români,în ziua de 10 decembrie 2015 ,în sala festivă a Muzeului grăniceresc s-a impus prin măsuri de educare a cetățenilor în scopul apărării mediului prin fulgurații valorice , mărturie concretă și vie despre modul cum autorul Romulus Berceni înțelege sa-și onoreze profesia de biolog , dar și de OM al Cetății,adică al spațiului și timpului în care trăiuește și creează ca și scriitor ,membru a Ligii Scriitorilor Romani.
Revista a fost fondată acum două decenii la Liceul Grăniceresc , acolo unde autorul a slujit ani în șir ,respectând standardele de înaltă calitate .Tratează probleme teoretice și aplicative cu privire la dezvoltarea durabilă a problemelor cheie din acest domeniu ca de exemplu ; ‚ Apa –izvorul vieții ,probleme teoretice și socio-economice ale ecologiei și protecției mediului ambiant dreptul ecologic,educatia ecologică ,poluarea mediului, metode de control, poluarea și protecția aerului, poluarea și protecția apelor,poluarea și protecția solului , schimbarea climei și hazardurile naturale , diversitatea, ecologia și protecția plantelor și animalelor,ariile naturale protejate,influența ontropogenă asupra sănătății omului, managementul deșeurilor etc la care se alătură creațiile literare pentru școlari, nepoți și bunici .Prestigiul științific al revistei depinde într-o proporție însemnată de autori care au dovedit că sunt bine documentați ,
Viață lungă Ecologistului !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5