DOUĂ DECENII DE LA ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI JUDEŢENE*CULTUL EROILOR* BISTRIŢA-NĂSĂUD

În scopul identificării, restaurării şi îngrijirii operelor comemorative de război, ridicate pentru cinstirea eroilor şi martirilor căzuţi în timpul şi din cauza desfăşurării acţiunilor militare, la 20 decembrie 1991, în cadrul filialei*General Grigore Bălan* Bistriţa-Năsăud a Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, s-a ales primul Comitet Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru restaurarea şi îngrijirea monumentelor şi cimitirelor eroilor.

În conformitate cu prevederile Statutului Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor a fost ales şi primul Comitet Judeţean: col.Vlad Aurel-preşedinte (decedat), lt.col.Farcaş Nicolae-vicepreşedinte (decedat), col.(r.)Ostahie Gheorghe-secretar, col.Danciu Ioan-departament construcţii (decedat), maior Curtescu Gheorghe-departament financiar.

Această conducere şi-a desfăşurat activitatea până în anul 1997 când, în urma decesului fostului preşedinte, col.Vlad Aurel, s-a procedat la alegerea unei noi conduceri, în următoarea componenţă: col.Tănăsescu Aurel-preşedinte (decedat), lt.col.(r.) Curtescu Gheorghe-prim-vicepreşedinte, col.(r.) Anton Eugen-vicepreşedinte cu probleme economice, lt.col.(r.) Cordovan Ioan-vicepreşedinte cu probleme de conservare şi construcţii de noi monumente, col.(r.) Florea Ioniţă-secretar, col.(r.) Proşa Ioan-preşedintele comisiei de cenzori, plut.maj.(r.) Dorgo Vasile (decedat) şi plut.maj.(r.) Pop A. Ioan (decedat)-membrii.

În acelaşi an, la 28 august 1997, la Bucureşti s-au desfăşurat lucrările celei de a III-a Conferinţe Naţionale a Comitetului Naţional Pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor din România. Din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost delegaţi pentru a participa la lucrările acestei conferinţe, col.(r.)Tănăsescu Aurel-preşedinte şi lt.col.(r.) Cordovan Ioan-vicepreşedinte.

Cu această ocazie s-a schimbat denumirea asociaţiei în ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ*CULTUL EROILOR*.

În cadrul conferinţei s-a stabilit ca Asociaţia Naţională*Cultul Eroilor* din România să funcţioneze sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Ortodoxe Române şi să aibă ca principal scop, educarea tinerei generaţii în a da respectul cuvenit faţă de eroii neamului românesc, dezvoltarea cultului grijii faţă de monumentele eroilor ţării, restaurarea monumentelor supuse degradării, precum şi construirea de noi monumente dedicate eroilor neamului românesc, în localităţi ce au eroi căzuţi în timpul marilor conflagraţii mondiale.

În anul 2002, ca urmare a demisiei preşedintelui, col.(r.) Tănăsescu Aurel, s-a procedat la convocarea Conferinţei Judeţene a Asociaţiei*Cultul Eroilor*. Cu acest prilej s-a ales noua conducere, compusă din: col.(r.) Cordovan Ioan-preşedinte, col.(rt.) Misiuga Alexandru-veteran de război, ca prim-vicepreşedinte (decedat din anul 2009), col.(r.) Archiudean Florentin-vicepreşedinte, prof. Tompa Elena-vicepreşedinte, Flore Liviu-secretar, iar prof.Negruşeri Vasile, mr.Belean Florentin, cpt.Mărăndel Mihai, lt.col.Anca Leon, col.(r.) Dobre Ioan, comisar şef Olariu Liviu, prof.Adrian Mănarcă, prof.Dorel Cosma, solista Valeria Peter Predescu (decedată), solista Cornelia Ardelean, Lazăr Ioan, pr.prot.Vidican Alexandru, pr.Marica George, prof.Barteş Domiţian, Sonfelian Constantin, lt.Rus Marcel (stabilit în prezent în S.U.A.), col.(r.) Proşa Ioan, ca membrii ai Consiliului Judeţean.

La începutul lunii aprilie 2010 s-a ales o nouă conducere în următoarea componenţă: col.(r.) Cordovan Ioan-preşedinte, prof.Nicolae Gălăţean-prim-vicepreşedinte, prof.Seni Ioan-vicepreşedinte, lt.col.Dascălu Traian din Bg.81 Mc.-vicepreşedinte, col.(r.)Văcaru Vasile (decedat în 2011)-secretar, col.(r.)Măgeruşan Vasile, col.(rt.)Birişiu Ioan, prof.Retegan Macedon, prof.dr.Cosma Dorel, col.(r.)Gaftone Ioan, ziaristul Florin Săsărman, col.(r.) Pop Nicolae, redactor TVR 1 - Cherecheşiu Gheorghe, redactor Mesagerul de B.N.-col.(r.) Lăzăroaie Ovidiu, preot protopop Vidican Alexandru-protopopiatul Bistriţa, preot protopop Dâmbu Ioan-protopopiatul Năsăud, preot profesor Nicolae Feier-protopopiatul Bistriţa, comişar şef Olariu Liviu, pr.Şomodean Iuliu-preotul Garnizoanei Bistriţa, mr.Mărăndel Mihai-Bg.81 Mc.-ca membrii, referent Fabi Adrian-preşedintele comisiei de cenzori, pr.Marica George şi Şonfelian Constantin ca membri ai comisiei de cenzori.

Aceşti oameni, de bună credinţă şi de mare valoare spirituală şi culturală, au înţeles că, prin sintagma*CULTUL EROILOR* trebuie să găsească acele căi, forme şi metode de acţiune pentru ca eroii judeţului Bistriţa-Năsăud să fie amintiţi, cinstiţi, elogiaţi şi evocaţi ca fiind eroii naţiunii române.

Indiferent de locurile în care şi-au desfăşurat, sau îşi desfăşoară activităţile închinate eroilor neamului românesc (în familie, în şcoală, în lăcaşurile de cult, în instituţiile social-culturale, pe plan naţional, judeţean sau local), prin *Cultul Eroilor* îşi aduc prinosul de recunoştinţă faţă de jertfiţii neamului românesc din toate epocile istorice.

La 24 octombrie a.c., la Cercul Militar al Garnizoanei Bistriţa s-a lansat cartea monografică *Recunoştinţă pentru Eroi*-autor col.(r.) Cordovan Ioan, o carte care se vrea să contribuie la dezvoltarea simţului patriotic-naţional, la educarea-în special a tineretului-pentru renaşterea sentimentului de respect faţă de cei ce şi-au dat viaţa pentru libertatea, independenţa şi viitorul acestei frumoase ţări, care se numeşte România.

Se cunoaşte, de către toată lumea, că Eroii reprezintă jertfa de veacuri a unui neam.

Să preţuim valorile acestui neamul românesc, să le cultivăm cu grijă şi să le punem în practică prin fapte bune, care se cer acum mai mult ca oricând.

Consider că nu este de ajuns numai să ne aducem aminte de eroii neamului nostru românesc, cu respect şi recunoştinţă.

Ei cer de la noi să ne schimbăm firea prin înoirea minţii, schimbarea mentalităţii şi o recâştigare a gândirii sfinte, care să ne ducă spre o renaştere, o reînnoire a sufletelor noastre, de a deveni mai buni, mai cinstiţi, mai muncitori, plini de înţelegere şi dăruire.

Astăzi vorbim de o lume nouă. Recunoştinţa faţă de eroii neamului să însemne pentru generaţiile de astăzi o slujire nouă, un ideal nou de viaţă, plin de demnitate, de muncă cinstită, de iubire, de jertfă şi istorie.

Să căutăm a ne ridica viaţa şi faptele noastre la înălţimea virtuţiilor lor.

Eroii nu se jelesc, ei cer să fie urmaţi pe calea muncii, a faptelor şi a idealului de lumină din care să răsară pentru noi toţi o viaţă mai bună, liberă, cinstită, plină de pace, dragoste, şi demnitate naţională.

Col.(r.) Cordovan Ioan-preşedintele Comitetului Director al Asociaţiei Judeţene *Cultul Eroilor* Bistriţa-Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5