CU CARTEA PE ROȚI LA PARVA

De Sfânta Parascheva, mulți dintre creștini s-au  îndreptat spre Iași, dar unii, din împrejurimile Năsăudului, au intrat în lumea cărților, deplasându-se cu cartea pe roți în pitoreasca localitate de la poale de munte – Parva, un nume de legendă. S-au alăturat sătenilor și cărturarilor locali, scriitori și astriști năsăudeni, sărbătorind împreună CARTEA SATULUI, autor MIRCEA DAROȘI, o flacără vie a cuvântului artistic. Ne-am deplasat cu cartea pe roți pentru a doua oară la Parva, sub tutela aceluiași vrednic primar, IOAN STRUGARI, omul cu vorbă bună, zâmbet și fapte binefăcătoare. Prima dată, același autor a adus pe scenă, pe tânărul și regretatul actor Uțu Strugari, personajul romanului „Un actor grăbit”, iar în a doua deplasare, am sărbătorit o carte mai specială, care are ca personaj central - SATUL.

Iată o nouă sărbătoare a cărții la Parva, unde și-au dat mâna cărturari, iubitori de frumos din Năsăud, Beclean, Valea Bârgăului, Bistrița, Sighișoara, Rebra, Rebrișoara, Nepos, Feldru, precum și Editura „Ecou Transilvan” din Cluj, prin Nadia Baciu, oameni care au slujit cu ani în urmă satul, ca dascăli sau medici și mulți alți iubitori de literatură.

Iată, la Parva, o sărbătoare a cărții, cel mai tăcut și mai credincios prieten, cel mai înțelept sfătuitor și cel mai răbdător profesor, în care regăsim lumea satului în complexitatea sa, cu istoria, cu aspecte și figuri tipice, cu obiceiuri fel de fel, pagini care recuperează valorile trecutului, asigurând continuitatea vieții satului românesc.

În volumul sărbătorit azi, autorul prezintă istoria satului chiar de la primele începuturi,  sub toate aspectele: arheologic, geografic, istoric, administrativ, economic, demografic, cultural și etnografic, făcându-se și portrete scrise unor oameni ce au slujit cultura și știința, o lucrare ce  îmbogățește zestrea de informații și contribuie la o temeinică studiere a istoriei locale.

Pe lângă calitatea de poet și prozator, autorul cărții Mircea Daroși apare și în ipostaza de sociolog și eseist, urmând modelul marelui DIMITRIE GUSTI, creatorul școlii monografice românești, care a spus că a scrie o monografie e o doctrină sociologică, e o acțiune patriotică, iar satul are un izvor nesecat de  fapte și e păcat să nu descoperim aceste comori ascunse.

Mircea Daroși redă generațiilor prezente și viitoare, trecutul strămoșilor noștri precum și succesiunea celor mai importante evenimente care au marcat satul și ne-au dăruit – PARVA DE AZI, un sat de talie europeană, cu elemente noi spre modernizare, mai altfel decât cel descris de Rebreanu sau Blaga, de Slavici sau Coșbuc și nici locuitorii lui nu mai sunt țăranii de odinioară, cei care își  amestecau sudoarea, lacrimile și sângele cu lutul plămădirii veșniciei. Ar fi bine să rămână un spațiu al tradițiilor, adică să rămână neschimbat, însă i-am cere prea mult, adică să fie același ca la începutul secolului XX. Ne împăcăm cu gândul că va rămâne în muzeul sătesc și în monografiile sătești. „Când urc pe aceste stânci mărețe - spune un fost primar, Simion Dumitrean - îmi văd fericirea la picioare și mă simt mai aproape de Dumnezeu. Mi-e dragă Parva de la un capăt la altul, căci crește și pornește prin lume oameni harnici și viteji, cărora nu le este rușine să rostească numele satului lor – PARVA.”

Întâlnirea cu cartea a avut loc în sala festivă de la Centrul de Turism, unde se află și muzeul sătesc cu deschidere spre îmbogățire, iar primarul va organiza o zi anume dedicată portului și obiceiurilor locale. Astfel, poate va apărea și o carte a unității celor patru sate a căror nume apar în cuvintele lui Iosif al-II-lea, când a vizitat zona, adică - Salva, Romuli, Parva, Nepos, ca un simbol de colaborare și prietenie. Și-au exprimat gândurile de apreciere și prețuire a cărții și autorului, dascălii de ieri ai satului: prof. Liuța și Radu Zăgrean din Beclean, prof. Silvia și Eugen Zaharia din Sighișoara, primarul comunei Feldru, Grigore Țiolan, prof. Elena și Dumitru Scridon din Rebra, prof. univ. dr. Florin Purghel  cu soția, prof. Lucia și Ovidiu Filomon din Bistrița, cât și scriitori și astriști năsăudeni: Lucreția și Ioan Mititean, care au donat bibliotecii comunale și școlii, cărțile lor recent apărute la aceeași editură, respectiv „Atelierul fanteziei” și „Lumea românească”, iar președinta Astrei oraș, Floarea Pleș, a prezentat și donat primarului revista Astrei și a Ligii Scriitorilor, prof. Ana Vaida a predat comunei cartea recent apărută „Adrian Păunescu și misterul năsăudean”, iar prof. dr. Gheorghe Pleș a adus în față volumele „Școlile Năsăudului”, școli frecventate de mulți elevi din Parva, prof. Romulus Berceni a apreciat autorul și creațiile sale, Nechita Bumbu și soția Maria au amenajat, ca de fiecare dată la  întâlnirile cu cartea, o frumoasă expoziție de pictură. De data aceasta, a prezentat „Drumul pâinii”. Dăscălița din Nepos, Rodica Daroși, se bucură de elevii săi părveni, printre care și primarul comunei, un elev harnic și cu perspective, care s-a implicat și în această acțiune de slăvire a cărții și satului. De la Rebrișoara, muzeograful voluntar și scriitorul Leon Catarig, a adus cuvinte de respect și bună vecinătate de la rebrișoreni, împărtășind idei de valorificare a faptelor de cultură prin muzeele sătești.

Din sărbătoarea cărții de la Parva s-a desprins ideea că – e o datorie de onoare ca fiecare dintre noi să purtăm în suflet chipul satului natal, la fel ca și chipul mamei, a dascălului, a preotului, toți fiind plămădiți din dragostea și respectul pentru munca bine făcută, pentru fapte demne, ordine și respect.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5