A crescut cuantumul alocaţiilor de susţinere pentru familiile nevoiaşe

Veste bună pentru familiile nevoiaşe sau familiile monoparentale. Va creşte numărul beneficiarilor de alocaţii de susţinere complementară şi alocaţii de susţinere pentru familiile monoparentale, şi se preconizează a se ajunge în jurul cifrei de 35.000 de potenţiali beneficiari. În acest moment,la Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Bistriţa-Năsăud sunt în evidenţă peste 11.000 de familii beneficiare de alocaţie de susţinere complementară, şi aproximativ 3.000 de beneficiari ai alocaţiei de susţinere pentru familiile monoparentale Totodată, prin modificarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului, s-a majorat cu aproximativ 31,5 % cuantumul alocaţiei familiale complementare şi alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală. Alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie, până la un salariu minim net pe economie.

Salariul minim pe economie pentru lunile noiembrie şi decembrie a anului 2008 este de 423 lei. Până în prezent, aceste alocaţii s-au acordat familiilor a căror venituri nete realizate pe membru de familie erau de până la 184 lei.

„Cuantumul alocaţiei familiale complementare este de: 50 lei pentru familia cu un copil; 60 lei pentru familia cu doi copii; 65 lei pentru familia cu trei copii; 70 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii. Cuantumul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală este de: 70 lei pentru familia cu un copil; 80 lei pentru familia cu doi copii; 85 lei pentru familia cu trei copii; 90 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii. Potrivit O.G. nr. 103/2003, la stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu caracter permanent, precum şi alte creanţe legale.

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea”, ne-a precizat directorul executiv Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Bistriţa-Năsăud, Valeria Moisil - Tămăşoi.

Alocaţiile prevăzute prin această ordonanţă de urgenţă se acordă pe baza unei cereri întocmite de reprezentantul legal al familiei, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiilor se înregistrează la primăria localităţii în a cărui rază teritorială locuieşte familia. În cazul familiilor fără locuinţă, cererea se înregistrează la primăria localităţi, în a cărui rază teritorială acestea trăiesc. Pentru actualii beneficiari de alocaţie complementară şi alocaţie de susţinere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie se situează până la 184 lei şi ale căror drepturi au fost stabilite până în prezent, cuantumurile acestor alocaţii se vor majora din oficiu, deci aceştia nu vor trebui să depună o nouă cerere la primărie.

Dreptul la alocaţia familială complementară, respectiv la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, se stabileşte prin dispoziţie a primarului. Prin urmare, pentru noii beneficiari care vor depune cererile în luna noiembrie 2008, dreptul se stabileşte cu luna decembrie 2008, iar la prima plată se vor acorda atât drepturile curente, cât şi cele restante.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5