CONSULTANŢA AGRICOLĂ, MEREU APROAPE DE PRODUCĂTORII AGRICOLI

Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Bistriţa-Năsăud este unitate publică cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă Bucureşti, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii şi are în subordinea sa directă Centrele Locale de Consultanţă Agricolă, unităţi fără personalitate juridică.

Obiectul de cativitate al OJCA Bistriţa-Năsăud îl constituie sprijinirea procesului de reformă în agricultură prin activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică, pentru aplicarea cercetării şi asigurarea fluxului informaţional necesar producătorilor agricoli din sectorul privat şi specialiştilor din agricultură în vederea organizării şi funcţionării unor exploataţii agricole moderne, eficiente şi competitive.

Activităţile organizate şi serviciile oferite de OJCA Bistriţa-Năsăid sunt:

- Acţiuni de popularizare;

- Asistenţă tehnică de specialitate în sectorul vegetal şi zootehnic;

- Editarea, multiplicarea şi distribuirea gratuită de publicaţii şi materiale de specialitate;

- Elaborarea documentaţiilor tehnice ale proiectelor pentru accesarea fondurilor structurale;

- Cursuri de instruire şi perfecţionare profesională a producătorilor din domeniul agriculturii şi industriei alimentare;

- Pregătirea populaţiei rurale care desfăşoară activităţi agricole pentru obţinerea unor venituri alternative;

- Diseminarea prevederilor legislative armonizate cu cele ale UE;

- Promovarea programelor de dezvoltare rurală; asistenţă tehnică pentru aplicarea rezultatelor cercetărilor în domeniul dezvoltării rurale;

- Consultanţă managerială;

- Asistenţă şi consultanţă tehnică pentru accesarea fondurilor structurale, a sistemului de susţinere a producătorilor agricoli şi a altor programe de finanţare;

De la începutul anului până în prezent au fost organizate prin OJCA Bistriţa-Năsăud opt cursuri de calificare în meseria de Lucrător calificat în creşterea animalelor, un curs de Apicultor, şi un curs de Floricultor, cursuri

absolvite de 350 cursanţi. Cursurile de calificare au o durată de 3-6 luni şi se adresează persoanelor care nu au o calificare în domeniu. Astfel, beneficiar este orice persoană care are minim 16 ani şi este absolventă a învăţământului general obligatoriu. Pentru înscrierea la aceste cursuri, solicitanţii se vor adresa la Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă precum şi specialiştilor din centrele locale.

Sprijinirea producătorilor agricoli în accesarea fondurilor structurale şi a altor modalităţi de finanţare interne şi externe constituie o prioritate a specialiştilor din cadrul OJCA Bistriţa-Năsăud. În sesiunea de depunere decembrie 2008-

februarie 2009 au fost consiliaţi peste 500 de fermieri din care 214 şi-au depus dosare pentru întocmirea proiectelor. O parte dintre aceştia nu au putut prezenta documente justificative solicitate prin Ghidul solicitantului şi în special acte de proprietate asupra terenurilor, fiind întocmite şi depuse 124 proiecte pe Măsura 141 ( Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă) şi 4 proiecte pe măsura 112 (Instalarea tinerilor fermieri), şi aprobate pentru finanţare 121 proiecte pe Măsura 141 cu o valoare totală de 907.500 euro, 3 fiind neconforme şi 4 pe măsura 112 cu o valoare de 100.000 euro şi pentru care beneficiarii au primit notificările de semnare a contractului de finanţare. În prezent, sunt în lucru peste 50 dosare pentru sesiunea de depunere din tomnă şi suntem siguri că numărul celor interesaţi va fi mult mai mare, rezultat al campaniei de informare desfăşurate pe tot parcursul anului.

Pentru a răspunde nevoii de informare a cetăţenilor, dar şi de a culege informaţii de la aceştia, OJCA Bistriţa-Năsăud a desfăşurat în perioada mai 2008-iunie 2009 proiectul EUROPE DIRECT Rodna, parte a reţelei europene de informare EUROPE DIRECT, având scopul de a dezvolta o reţea proprie de comunicare cu primăriile din zonă şi serviciile deconcentrate, pentru a transmite informaţiile europene autorizate spre grupurile ţintă. Au fost organizate sesiuni de informare, seminarii şi cursuri pe teme specifice fiecărui grup ţintă, centrul punând la dispoziţia celor interesaţi materiale informative, ghiduri pentru finanţări europene, broşuri, pliante precum şi acces gratuit la internet.

Pentru eficientizarea activităţii OJCA Bistriaţ-Năsăud îşi propune următoarele obiective şi direcţii de acţiune;

- Diseminarea prevederilor legislative armonizate cu cele ale UE;

- Promovarea în rândul populaţiei a programelor de dezvoltare rurală;

- Acordarea de consultanţă tehnică pentru accesarea rapidă a fondurilor structurale, a sistemului de susţinere a producătorilor agricoli şi a altor programe de finanţare;

- Creşterea nivelului de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul agricol, silvic şi piscicol a populaţiei din mediul rural;

- Organizarea unui sistem informaţional eficient prin activităţi de editare, multiplicare, difuzare a materialelor de specialitate, realizarea de filme, emisiuni radio-Tv şi a altor materiale audio-vizuale;

- Promovarea continuuă a constituirii formelor asociative şi a grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole şi silvice în conformitate cu O.G.nr.37/2005 aprobată prin legea 338/2005;

- Promovarea activă a mărcilor regionale de produse agro-alimentare pe piaţa internă şi internaţională, conform standardelor de calitate şi siguranţă alimentară;

- Implementarea tehnologiilor moderne şi promovarea agriculturii ecologice;

- Pregătirea fermierilor la un standard ridicat prin cursuri de calificare în domeniul managementului modern al exploataţiilor agricole, piscicole şi silvice;

- Realizarea unui sistem eficient de contabilitate la nivel de fermă;

- Informarea permanentă asupra normelor europene de protecţie a mediului,legat de activităţile agricole, silvice şi piscicole;

- Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu institute de învăţământ şi cercetare, furnizorii de formare profesională, asociaţii, cooperative şi grupuri de producători, organizaţii profesionale şi patronale din domeniul agricol din ţară şi străinătate;

- Organizarea şi realizarea unor studii de piaţă şi analize de impact în vederea identificării neloilor de formare şi perfecţionare profesională ale agricultorilor şi a celor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele adiacente agriculturii;

- Promovarea unor programe noi de formare profesională pentru diversificarea activităţilor din mediul rural precum activităţi meşteşugăreşti, ocupaţii tradiţionale, agro-turism, etc;

- Creşterea nivelului calitativ al cursurilor de calificare a producătorilor agricoli şi persoanelor care sunt interesate să dezvolte afaceri rentabile în domeniile specifice agriculturii şi dezvoltării rurale, a cursurilor de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru producătorii agricoli şi pentru specialiştii din agricultura, a cursurilor de instruire pentru producătorii agricoli;

Continuarea colaborării cu asociaţiile de profesionale şi de producători,

furnizorii de formare profesională, adică universităţi ţi instituţii de învăţământ în profil agricol, staţiuni de cercetare şi nu în ultimul rând consiliile locale din judeţ şi mass-media locală, vor duce la eficientizarea activităţii de consultanţă agricolă.

Adresa la care ne puteţi contacta: Bistriţa, str.I.Slavici, nr.16 , sau la telefon 0263/217587, 214695, fax 0263/213878. De asemenea vă invităm să vizitaţi pagina noastră www.ojcabistrita.ro.

Director coordonator,

Ing. Ioan Nuţu Tabără

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5