Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud

Comunicat de presă

În data de 29.03.2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 195, Legea nr. 49 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, care modifică şi completează Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

„1. La articolul 56, partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 56 – Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;

2. La articolul 56 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin (1) lit. d) – k), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.

3. La articolul 61, litera e) se abrogă.

Aplicabilitatea acestor dispoziţii legale se face începând cu data de 01.04.2010.

Director coordonator, Purtător de cuvânt,

Berbecar Otilia Raţiu Daniela

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5