Revista ACTUALITATEA LITERARĂ nr. 117/ martie-aprilie 2022

Chiar așa, o revistă de literatură!

Virgil RAȚIU

Actualitatea literară apare de 12 ani la Lugoj; în acest orășel și-a găsit publicația nașul prin Nicolae Silade, director. Este revistă a Uniunii Scriitorilor din România, apare cu finanțe de la Consiliul local al municipiului Lugoj și al SIP Timiș (nu știu ce înseamnă SIP), are o redacție numeroasă, aleasă, iar în fruntea redacției stă, dar lucrează cu sârg, criticul literar, eseistul Remus V. Giorgioni. În prezentul număr R.V.G. scrie despre arta cititului și scrisului la români, dar nu numai la români. A.L. beneficiază de colaborări remarcabile, scriitorii atrași de revista lugojeană făcând din aceasta o publicație literară și de artă de nivel național. Cronicarul literar permanent este Cornel Ungureanu, prea bine cunoscut publicului; acum scrie despre Nichita Danilov, despre cărțile sale și granițele lumii sale. N. Danilov este eseist, prozator, personalitate importantă a poeziei optzeciste, aparținând comunității moldave, numeroasă și imposibil de ocolit. (Pe N. Danilov îl cunosc și bistrițenii, demult.) În volumul de proze, recent apărut, «Simfonia mută» (Ed. Polirom, Iași, 2022), în nuvela „La masa oficială”, personajele principale sunt Medvedev și Putin, două naturi umane ciudate care îngrozesc lumea de astăzi cu psihologia, ideile și faptele lor. Eseistul și comentatorul literar Radu Ciobanu scrie despre volumul «Povestind despre atunci» de Monica Pillat și Barbu Cioculescu, portrete în dialog (Ed. Humanitas, 2012). Adrian Dinu Rachieru rezervă pagina sa criticului și eseistului Valeriu Cristea, la vârsta de 85. V. Cristea a dedicat multe comentarii, foarte personale, cu interpretări personale, lui Ion Creangă și operei sale, dar nu numai. Valeriu Cristea este un critic literar complex, o temută forță polemică.
Ovidiu Pecican deține demult o rubrică în această revistă. De data aceasta analizează seria de autor Teodor Baconschi, inaugurată la Ed, Spandugino, Buc., în 2021. Preimele două volume au apărut deja și va însuma cinci culegeri, nelăsând deoparte nici una din publicațiile semnificative ale autorului apărute până în prezent. Magda Ursache publică, ca de obicei, un eseu-critic, „Meseria de a citi”, un titlul superb împrumutat de la Ion Vianu, care înscrie în decalogul bunului cititor porunca: Iubește cărțile mai mult decât pe tine însuți. Dăruiește-te lor – un îndemn cu atât mai măreț și bine inspirat pentru zilele de astăzi. Alt eseu atent închegat în care sunt descifrate simbolurile esențiale din poemul «Luceafărul» de Mihai Eminescu semnează Gheorghe Secheșan. Un dialog viu, cu titlul-citat „Pentru a face un personaj credibil, trebuie să devii acel personaj, să te lași deoparte pe tine, scriitorul”, poartă George Motroc cu prozatorul Mihail Victus, acesta din urmă semnând și un fragment din prozele sale.
Publicația A.L. înmănunchează numeroase cronici literare și recenzii de carte.Iată, selectiv: Daniel Mariș analizează trei volume – «Frontiere etnologice» de Menuț Maximinian (Ed. Charmides, Bistrița, 2021, enunțând că demersul autorului este unul extrem de complex, care implică atât redarea unor imagini vii a ceea ce a însemnat și înseamnă cultura tradiționbală din unicele, frumoasele zone ale Bistriței și Năsăudului, cât și implicațiile transformărilor ce survin odată cu ofensiva neiertătoare a timpului), «Cum strigă bruma» versuri de Georgeta Minodora Resteman (Ed. Pleiade, Satu Mare, 2021), «Trece viața prin oglindă», plachetă de versuri de Nicolae Preda (Ed. TIM, Reșița); Romea Aurelian Ilie are în vedere două cărți de poezie – «Noaptea de gardă» de Ionelia Cristea (Ed. Casa de pariuri literare, Buc., 2021) și «Grații, muze, armonii» de Petra Torsan (Ed. Casa de pariuri literare, 2021); tot poezie analizează Ela Iakab – «Printre vânătorii de orbi» de George Vulturescu (Ed. Junimea, Iași, 2021), iar Tudor Voicu «Migrația inocenței» de Violeta Anciu (Ed. Tribuna, Cluj-Napoca, 2021); Constantin Cubleșan se ocupă de antologia lirică ce cuprinde noua poezie din Spania, «Poeți din spațiu hispanic», (Ed. Junimea, 2021 – selecția, traducerea, adaptarea și prezentarea de Mihaela Vechiu și Eugen Barz); Ioana Brudașcă recenzează romanul «Un secol de ceață» de Matei Vișniec (Ed. Polirom, Iași, 2021); Maria Nițu se ocupă de studiul «Omenescul, preaomenescul Nietzsche» realizat de Simion Dănilă (Ed. Eurostampa, 2020); etc.
Semnează proză: Ovidiu Bufnilă, Dan Predescu, Avdullla Kënaçi – traducere de Oana Glasu. Semnează poezie: Virgil Diaconu, Nicolae Silade, Diana Pană, Ioan Romeo Roșiianu, Caroline Carver – traducere de Ana-Maria Denisa Neagu.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5