Cetatea RODNEI, mereu tânără

Păstrând tradiţia, la praznicele împărăteşti, harnicii rodneni îşi fac simţită prezenţa prin revista „Cetatea Rodnei” al cărui număr a ajuns la 20 (începând din toamna lui 2005).
„A te naşte sub cerul Rodnei, a fi intelectual rodnean şi a scrie despre Rodna înseamnă a-ţi recunoaşte şi a–ţi respecta obârşia, a săvârşi un act de sacră pietate, de iubire nemărginită îndreptată dinspre fiu spre mamă”, notează la început (articolul Revista „Cetatea Rodnei” la numărul 20) redactorul şef al publicaţiei Gherasim Domide, drd. ing., fiu al Rodnei, trăitor pe meleaguri maramureşene, la Baia-Mare, un adevărat liant între locurile de obârşie şi cele în care trăieşte.
Tradiţia intelectualilor ardeleni şi nu numai de a-şi întoarce gândurile şi sufletul prin scris este deosebit de lăudabilă mai ales că această publicaţie apare printre puţinele de la sate.
„Roagă-te Tatălui tău” este articolul preotului Florin Moldovan despre apropierea de Dumnezeu prin rugăciune.
Istoria nu este uitată prin dr. Adrian Onofreiu cu „Dor şi jale. Cele două conflagraţii mondiale din secolul XX şi urmările lor la Rodna”.
„O sărbătoare a spiritului românesc” ne aduce în actualitate ASTRA năsăudeană prin domnul profesor Iacob Guşă, preşedinte al Cercului Astra Rodna.
„Corespondenţa ştiinţifică a lui Florian Porcius, scrisori primite de la Arseniu P. Alessi” aparţin doamnei profesoare Maria Onofreiu.
„Vivat! Crescat! Floreat!” este salutul adresat revistei de către dr. Teodor Ardelean, director Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia-Mare, redactor şef la „Familia Română” şi cel al prof. univ. dr. Viorel Holdiş către prof. Liviu Păiuş.
Ca apariţie de Sfintele Paşti, Anuţa Moravetz scrie despre „Tradiţii şi obiceiuri de Paşti la români” iar prof. Liviu Păiuş despre „Poreclele satelor grănicereşti” sau „Casa tradiţională din Aluniş şi Şanţ”.
Un cuvânt de mulţumire aduc soţilor, profesori, Emil şi Rodica Bălăi care n-au uitat de Florea Guşă, pictorul de la Rodna, prin articolele „Pietre în zidul Cetăţii Rodnei – Rodneni care au fost” cu referire poeziile şi arta plastică aparţinând cărţii „Florea Guşă – Pictor şi poet” – Antologie îngrijită de Ana Berengea şi Ionela-Maria Berengea, Napoca Star, Cluj, 2004, de d-nul prof. Emil Bălăi, iar d-na prof. Rodica Bălăi, cu amintiri de la Clubul elevilor când domnia sa i-a fost directoare. Sunt articole scrise cu patos şi melancolie despre cel care a fost ... Florea Guşă.
Poezii scriu prof. Iacob Guşă, Emilian Moldovan, proză, leşanca Veronica Oşorfeian „Imaşul cu cireşi amari”, Floarea Pleş – Năsăud, „Amintiri din anii de şcoală” precum şi probleme de pedagogie prin prof. Vali Ganea, Iacob Sângeorzan, Cornelia Partene, Anuţa Rebrean, Ana Maria Luchi, Florina Sângeorzan, Maria Bob, Liviu Dârjan, conf. univ. dr. Mircea Mureşianu, ing. Alexandru Ioan Jauca, „Podul Cabii, Toma G. Rocneanul, Felicia Colda, Gheorghe Neamţ, Stela Trif”.
Nu lipsesc mici creaţii ale şcolarilor Fletea Cristiana, Musteaţă Liliana Ionela, Morozan Ilaria Paola, Ţiolan Ana-Maria Victoria din clasa d-nei Bodriheic Ana Emilia.
Cu bogate ilustraţii din plastica lui Florea Guşă sau proze aparţinând colecţiei prof. Marius Domide, revista se poate include în circuitul naţional cu fruntea sus.
Prof. Ana Berengea

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5