Centrul Cultural Liviu Rebreanu din Beclean, amenajat cu fonduri europene

Proiectul  ,,CENTRUL CULTURAL LIVIU REBREANU”, refacere împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, reabilitare căi acces (Aleea Trandafirilor drum legătură Piața Mare) din Oraș Beclean, Județul Bistrița-Năsăud.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și

mijlocii din România”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din orașul Beclean, prin creșterea calității serviciilor culturale și a nivelului de participare la acțiunile culturale în special a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile. Pentru a oferi o șansă culturii, orașului Becelean îi este necesar construcția unui imobil dedicat actului cultural.

Imobilul va ține cont de principalele oferte culturale, artistice și educaționale și va beneficia de o scenă, o sală de spectacole, o sală multifuncțională de capacitate medie, spații pentru organizarea unor activități interactive și de societate, sală de lectură, spații administrative și parcări.

Obiectivele specifice ale proiectului includ amenajarea unui centru cultural în orașul Beclean care va avea funcțiuni recreative-educaționale, funcțiuni recreativ-culturale; dotarea construcției realizate cu echipamente specific funcțiunilor recreative și dezvoltarea infrastructurii urbane de acces la centrul cultural creat prin proiect.

 

Rezultate previzionate:

 

- Amenajarea unui Centru Cultural în oraşul Beclean. Centrul va avea urmatoarele funcţiuni: funcţiuni recreative-educaţionale, funcţiuni recreativ- culturale.

Centrul va fi constituit dimntr-o constructive S+P+E cu aria desfăţurată de 1815,20 mp cu

spaţii culturale.

Sala de spectacole va avea 264 de locuri la parter + 70 de locuri la balcoane. Clădirea va fi construită în regim S + P + E pe strada Parcului, cu o suprafață utilă – 1.700 mp.

Construirea acestui Centru Cultural are ca scop diversificarea activităţilor culturale, artistice şi educative din oraş. Viitorul Centru va avea amenajate spaţii de proiecţie film, sală de conferinţe, sală de cinema, sală de spectacole, spaţii pentru diferite activităţi culturale, artistice, precum şi toate utilităţile şi dotările necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect.

SUBSOL:  holuri, distribuţie electric, atelier decoruri+croitorie, depozit, boxă curaţenie,  vestiar B, vestiar F, sală de repetiţii/adăpost apărare civilă,  depozitare/grup sanitar uscat; fosa orchestră, sas, cameră centrală termică,  hol, oficiu, cabină artişti – F. baie; cabină artişti – B, baie;

PARTER: foaier, mediateca, cabina proiecţie, sas, garderobă, sală de spectacole, avanscenă, scenă, buzunar lateral, buzunar lateral, buzunar de fund, regie sunet, grupuri sanitare, depozit, atelier de reparaţii imediate, spaţiu odihnă artişti, spaţiu regrupare artişti, cabine artişti.

ETAJ: foaier; balcon – sala de spectacole, regie lumini, grupuri sanitare, boxa curaţenie, sală lectură copii, birouri administrative.

- Dotarea construcţiei realizate cu echipamente specifice funcţiunilor recreative,

- Amenajarea drumului de acces şi a unor parcări pentru persoane cu dizabilităţi în limita terenului aferent investiţiei în suprafaţăde 1730,00 mp pe amplasamentul aferent investiţiei.

- Dezvoltarea infrastructurii urbane de acces la Centrul Cultural creat prin proiect.

- Modernizarea străzii Trandafirilor care îmbunătăţeşte accesul la Centrul Cultural.Suprafaţa carosabila este 1.910 mp (inclusive parcări cu îmbracaminte asfaltică), suprafaţa parcării pavate cu piatră cubică este de 645 mp, iar suprafaţa ocupată de trotuar este de 310 mp.

- Lungimea drumurilor publice modernizate: 0,190 km

- 55 locuri parcare (din care 5 locuri pentru persoane cu dizabilitati),

- Suprafaţă spatii verzi amenajate: 81 mp,

-  Alee acces: 116 ml.

Impactul manifestărilor culturale este important atât pentru primărie, care işi dezvoltă astfel o comunicare cu cetăţenii, dar mai ales pentru copii si tineri, pentru care experienţa are valenţe identitare, de expresie şi stimulare a creativităţii şi, nu în ultimul rând, de construcţie a unui capital cultural esenţial pentru adaptare şi mobilitate socială. Implicarea copiilor în activităţi culturale poate fi utilă de asemena şi şcolilor, care îşi gasesc în acest fel un instrument de atingere a unor obiective educaţionale. De asemenea, a fi implicat de mic in activităţi culturale te pregateşte să întelegi şi să te bucuri de ceea ce are să iţi ofere arta la o varsta mai mare şi te poate face un cetăţean mai informat, mai critic şi mai activ. Dezvoltarea comunităţii poate fi abordată din mai multe perspective: culturale, socială, civică, educaţională, politică, etc., care planificate, dezvoltate şi implementate, imbunătăţesc calitatea vieţii.

Valoarea totală a proiectului este de 18.029.551,40 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 17.666.627,96 lei.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5