Cei 4 piloni ai sistemului de pensii

Interviu cu ec. Terente Ciui, director adj. al C.J.P.

Care sunt pilonii pe care se bazează sistemul de pensii din România in contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce in ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie sociala ?
Atât la nivel european cât si la nivel naţional s-a accentuat necesitatea reformării sistemelor de securitate social pentru a asigură sustenabilitatea schemelor publice de pensii , in vederea creşterii calităţii vieţii pensionarilor la un nivel apropiat de cel din perioada activa , prin introducerea si implementarea in cadrul sistemului de asigurări sociale a două componente noi ,una obligatorie , cealaltă facultativă , ambele administrate de câtre companii private.
Sistemul de pensii din România se bazează pe patru piloni, putem vorbi de un sistem de pensii mulţi pilon, cuprinzând pensiile de stat si cele private. Datorită schimbărilor socio-demografice dar si economice, tara noastră a fost nevoită sa suplimenteze pensiile de stat cu introducerea unor fonduri de pensii administrate privat, in primul rând fiind vorba de pilonul 2 ca pensii private obligatorii si pilonii 3 si 4 ca pensii private facultative .
Pilonul 1, funcţionează in baza Legii 19/2000 respectiv legii 263/2010 .Sunt pensii de stat care are un caracter obligatoriu si se bazează pe redistribuirea banilor încasaţi si este administrat de sectorul public. Astfel contribuabilii de azi plătesc pentru asigurarea veniturilor pensionarilor de azi, pensiile lor fiind plătite in viitor de contribuabilii acelui moment. In consecinţa se bazează pe solidaritatea intre generaţii, respectiv ”pay as you go” . Marea problemă este reducerea continua a numărului de contribuabilii si creşterea numărului de pensionari.
Pilonul 2, funcţionează in baza Legii 411/2004 privind pensiile administrate privat obligatorii , vine in ajutorul pensiei de stat, aportul contribuabililor fiind acelaşi ca si înainte, diferenţa fiind că prin aceasta pensie, 2% din contribuţiile de asigurări sociale (majoraţi anual cu cate 0,5% până la atingerea unui plafon maxim de 6%), vor fi redirecţionate câtre un fond de pensii private. Contribuabilul nu va plaţi mai mult, acest sistem vine doar in ajutorul statului prin preluarea unei parţi din responsabilitate
Pilonul 3, funcţionează in baza legii 204/2006 privind pensiile private facultative, pe lângă celelalte doua tipuri de pensie care sunt obligatorii, orice angajat poate contribui la o pensie facultativa, astfel asigurându-si un venit suplimentar pentru bătrâneţe . Se poate contribui la un astfel de fond de pensii cu pana la 15% din salariul brut si un mare avantaj este o deducere fiscala pentru angajat dar si pentru angajator
Pilonul 4, pensii private suplimentare, acest tip de pensie nu are limita de contribuţie, angajatul putând contribui la acest fond cu orice suma. In contractul de pensie privata suplimentara este inclusa si o asigurare de viata cu opţiunea de a adăuga la poliţa si acoperirea altor riscuri ca invaliditate prin accident, intervenţii chirurgicale sau spitalizare.

Consideraţi ca trebuie luate anumite masuri pentru desavarsirea reformei sistemului de pensii ?

Sunt câteva măsuri concrete care pot fi luate cum ar fi:
-trecerea treptată de la sistemul solidarităţii între generaţii la principiul contributivităţii.
-scăderea sistematică a cotelor de contribuţie de asigurări sociale.
-utilizarea, în perioada de tranziţie a sistemului de pensii, a anumitor măsuri de atenuare a costurilor reformei
-dezvoltarea susţinută a pilonului II pe principiile economice ale contributivităţii şi ale administrării private a conturilor individuale de economisire pentru pensie
-reglementarea stimulativă a pieţei asigurărilor sociale şi a fondurilor de pensii
-crearea cadrului legal de garantare a nivelului pensiei
-susţinerea schemelor de pensii facultative

Cum se poate realiza susţinerea schemelor de pensii facultative?

Susţinerea schemelor de pensii facultative se poate realiza prin mărirea plafonului de deductibilitate la sumele cu care angajatorii contribuie la un astfel de sistem pentru salariaţii proprii precum şi eliminarea plafonului maximal de contribuţie impus în prezent (15% din salariu) participantului la schema de pensie facultativă la care a aderat. Schema reformării sistemului de pensii este mai largă şi are implicaţii financiare deosebite. Este nevoie de o reformare fermă pentru a putea asigura pensii decente pensionarilor actuali şi, mai presus de toate, siguranţa de mâine a copiilor şi tinerilor noştri. Această viziune conduce la trecerea de la impunerea principiului „solidarităţii inter-generaţionale” la afirmarea responsabilităţii individuale. Numai aşa vom transforma solidaritatea forţată dintre generaţii, într-o solidaritate reală.

Care sunt obiectivele principale in sinstemul de pensii?

Principalele obiective si direcţii de acţiune sunt următoarele:
-asigurarea sustenabilitatii financiare a sistemului public de pensii pe baza principiilor contributivitatii si solidaritatii sociale.
-eliminarea inechitatilor si anomaliilor care mai existã in sistemul public de pensii.
-atingerea unei tinte de 45% din salariul mediu brut pe economie a punctului de pensie, in conditiile sustenabilitatii sistemului public de pensii
-eliminarea inechitatilor in ceea ce priveste pensiile pentru persoanele incadrate in fostele grupe de munca I si II
-aplicarea prevederilor noii legislatii privind sistemul public de pensii penru agricultori.

Comentarii

15/02/17 19:27
Diaconu Vasile

Daca la pilonul IV poate plati si angajatorul si cat (pe an, luna etc)

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5