Ce tratamente se aplică la viţa-de-vie, la creşterea lăstarilor!

OFICIUL FITOSANITAR BISTRIŢA-NĂSĂUD

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 17 din 12 mai 2022
La VIŢA DE VIE – se va aplica un tratament în perioada creşterii lăstarilor 5 – 7 cm împotriva făinării, antracnozei, excoriozei, acarienilor eriofiizi şi tetranichizi şi filoxerei galicole ( la portaltoi şi hibrizi ) cu urmatoarele produse pentru protectia plantelor:
Fungicide:
CABRIO TOP 1,5-2KG/HA sau ATTENZO STAR 50SC – 0,2 l/ha sau KUMULUS DF – 0,3% sau ORTIVA TOP – 1,0 l/ha sau THIOVIT JET 80 – 3,0kg/ha sau SULFOLAC 80 WG - 3,0kg/ha sau CYFLAMID 5EW – 0,3l/ha sau JAVISE WG – 0,75 kg/ha sau FLOSUL SC (produs ecologic) – 7,5 l/ha sau FLINT MAX 75 WG
– 0,16 kg/ha sau FOLICUR SOLO 250EW – 0,4l/ha sau LINKIT EC – 0,5 l/ha sau LUNA MAX 275 SE –
1l/ha sau ORIUS 25 EW – 0,4 l/ha sau VITISAN (produs ecologic) – 3-4kg / ha (200-500 l apa) sau LIMOCIDE (produs ecologic) - 1,6 l/ha ;
Acaricide:
NISSORUN 10 WP – 0,03% sau VERTIMEC 1,8 % EC – 0,75-1,125 l/ha sau MILBEKNOCK EC – 0,075%
sau ORTUS 5 SC – 1,0 l/ha sau NEXIDE 60 CS – 0,05 l/ha

Alte Recomandări importante :
Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !
- Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse pentru protectia plantelor!
- Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator
- Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor precum si protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor).
- Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.
- Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministerului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.
Constituie contravenţii următoarele fapte:
- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;
- nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:
Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa)..............................................

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5