Teza 20

Ce este Euharistia

40 de Teze ortodoxe despre Dumnezeu şi mântuirea omului

Euharistia este cea mai importantă din toate cele şapte Taine, pentru că creştinul se împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele Mântuitorului sub forma pâinii şi a vinului prezente în mod real la jerfa euharistică a Sfintei Liturghii. Prima Euharistie este „în mod propriu şi principal Cina cea de Taină.” În Euharistie ne unim deplin cu Hristos, El nu mai este eficace doar prin energia adusă în noi de Duhul Său, acum o face cu însuşi Trupul şi Sângele Său care se imprimă în noi. Mântuitorul Se aduce jertfă Tatălui ca om în Euharistie şi astfel ne deschide drumul spre Tatăl. Euharistia se încheie ca jertfă şi Taină atunci când credinciosul se împărtăşeşte.
Hristos este în stare de jertfă şi după Învierea şi Înălţarea la cer astfel ca noi oamenii să ne putem împărtăşi de El în stare de jertfă. La Cina cea de Taină Mântuitorul a spus, „Luaţi mâncaţi acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”. Momentul crucial, când pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi Sângele Mântuitorului este acela când preotul face rugăciunea de chemare a Duhului Sfânt pentru ca Acesta să prefacă cinstitele daruri ale pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului. Euharistia este săvârşită în mod văzut de preot sau episcop, aceştia fiind reprezentanţii Bisericii şi organul lui Hristos. Preotul aduce şi înalţă rugăciunile Bisericii, credincioşii sunt alături de el, preotul aduce jertfa lui Hristos ca jertfă pentru Biserică, ca jertfă a Bisericii, Hristos aducându-Se jertfă pentru toţi credincioşii. Jertfele personale ale credincioşilor nu le prezintă Tatălui ei înşişi ci prin Iisus Hristos, iar Acesta desemnează persoana umană prin care face văzut actul primirii jertfelor şi rugăciunlor pentru a fi puse înaintea Tatălui.
Epicleza este partea din rugăciunea de aducere a Sfintei Jertfe în care imploră pe Dumnezeu să trimită pe Duhul Sfânt spre a sfinţi şi a preface Darurile. Rugăciunea aducerii Sfintei Jertfe este partea cea mai sfântă din Liturghie şi cuprinde un rezumat al faptelor importante din istoria mântuirii lumii, preotul aduce Tatălui mulţumire şi slavă pentru cele dăruite oamenilor şi roagă să prefacă Darurile de pe Sfânta Masă în Trupul şi Sângele Mântuitorului şi să le primească ca daruri şi jertfă, pe urmă mijloceşte ca prin ele Biserica să primească cererile sale. Imediat după „Luaţi mâncaţi acesta este Trupul Meu...Beţi dintru acesta toţi acesta este Sângele Meu”...corul cântă „Pe Tine Te lăudăm” iar preotul citeşte tainic epicleza, este momentul cel mai sfânt din toată Sfânta Liturghie, pentru că acum Sfântul Duh coboară şi sfinţeşte pâinea şi vinul şi le preface în Sfântul Trup şi Sânge , de aici încolo cinstitele Daruri devin Sfintele Daruri, ele nu mai sunt doar simboluri ale firii omeneşti a Mântuitorului ci însuşi Sfântul Trup şi Sânge al Domnului, pâinea şi vinul păstrându-şi înfăţişarea văzută de pâine şi vin. Din acest moment Mântuitorul se află de faţă, printre noi, cu Trupul şi Sângele Său iar preotul citeşte tainic rugăciunea de mijlocire pentru toată Biserica pomenind credincioşii vii şi adormiţi, pomeneşte pe toţi Sfinţii rugându-i să mijlocească pentru noi, iar în fruntea lor este pomenită cu glas tare Maica Domnului. Aceasta este partea de la sfârşit a marii rugăciuni a Sfintei Jertfe.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5