BISTRIŢA-NĂSĂUD: AUTORII ŞI CĂRŢILE LOR ÎN 2016

Ioan P. ALEXA

Anul editorial 2016 s-a încheiat! Sub semnătură scriitorilor bistriţeni au apărut în cursul anului, după modestele mele investigaţii bibliografice, un număr de 86 titluri de carte, mai puţine decât în anul trecut. În mod sigur cifra poate creşte şi cu alte titluri necunoscute mie. Titlurile nesemnalate mai jos, unele elemente bibliografice lipsă sau greşeli pot fi semnalate pentru completările şi corecţiile cuvenite.

Temele abordate în cărţile apărute în 2016 sunt variate: literatură (versuri, proze, publicistică, memorii etc.), cultură generală, biografii omagiale ale unor personalităţi locale, lingvistică, geografie, folclor, religie, sport, învăţământ, etc. Din totalul de titluri tipărite se disting 10 dedicate vieţii şi activităţii literare ale lui GEORGE COŞBUC, scriitor năsăudean aniversat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la naştere. 

Cărţile au fost editate prin finanţări de stat ale unor instituţii de cultură sau de către persoane particulare la diferite edituri din judeţ sau din ţară; ca în fiecare an “lupta” privind numărul de titluri (13-14 fiecare) tipărite s-a dat, în principal între Editura “KARUNA” din Bistriţa şi Editura “Şcoala Ardeleană” din Cluj-Napoca. Le urmează cu 9 titluri Editura “CHARMIDES” din Bistriţa.

Iată LISTA mea pentru acest an, în ordinea alfabetică a titlurilor:

 

Academia Română la 150 de ani (1866-2016). Academicieni năsăudeni / SENI, Ion.

   - Cluj-Napoca: Napoca Star, 2016.

Academicianul Dumitru Protase la 90 de ani: Magistrul şi Omul. Biografie ilustrată.

   - Cluj-Napoca: Mega, 2016.

Amintiri în imagini / AVRAM, Gavril.- Bistriţa: Revox Internaţional, 2016.

Andrei Muresanu: Viaţa şi opera / RAŢIU, Ioan.- Targu-Lapus: Galaxia Gutenberg,

  2016.

Anuarul Bârgăuan. Publicaţie de ştiinţă, cultură, arte şi literatură. Nr. 6/2016: Bârgaiele

   între trecut şi viitor. Vol. coord. de Niculaie VRĂŞMAŞ.- Cluj-Napoca: Şcoala

   Ardeleană, 2016.

Ardealul de Nord. Judeţul Bistriţa-Năsăud (1940-1944) /BUREACA, Ion.- 2016.

Arhivele Bistriţei. An.1, fasc. 3: Demografie şi confesiuni în Transilvania.-

  Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujană, 2016.

Ascuns între stele = I Ishehur ndermjet yjeve/ MILOŞ, Alexandru-Cristian.- Bucureşti:

  Amanda Edit Verlag, 2016.

Aventurile lui Arick: CD / NICOLAE, Ioana.- Bucureşti: Casa Radio, 2016.

Batalionul I Grăniceresc de Gardă (1933-1940): Contribuţii documentare / Editori:

  Adrian ONOFREIU, Dan Lucian VAIDA şi Ioan CORDOVAN.- Cluj-Napoca: Mega,

  2016.

Călător în timp = Voyageur du temps / FERCAN, Rodica.- Bistriţa: Karuna, 2016.

Calvarul tristeţii/STIR, Victor.- Satu Mare: Pleiade, 2016.

Cartea "Gloriei" Bistriţa / SANDUŢĂ, Constantin.- Bistriţa: Charmides, 2016.

Cartea autografelor / POPIŢAN, Dumitru.- Bistriţa: Karuna, 2016.

Cartea de la Valea Vinului / Coord. Florica DURA.- Iaşi: Junimea, 2016.

Cartea din tren: (Versuri) / CÂMPAN, Elena M.- Bistriţa: Karuna, 2016.

Carte-leac îmbrăcată în frac! / SOMEŞAN, Ioan.- Bistriţa: Karuna, 2016.

Cele mai frumoase poezii ale anului / Antologie îngrijită de Alexandru PETRIA.-

  Cluj-Napoca: Tribuna, 2016.

Cele mai frumoase proze ale anului / Antologie îngrijită de Alexandru PETRIA.-

  Cluj-Napoca: Tribuna, 2016.

Certitudine, numele tău e SAECULUM. Ed. a 2-a. / Coord. Cornel COTUŢIU.

  - Cluj-Napoca, 2016.

Comuna Telciu la 770 de ani de atestare documentară (1245-2015): Simpozion;

  Coord. Sever Mureşan şi Vasile St. Tutula.- 2016.

De chemat bărbatul pe stele: Antologie / REBREANU, Vasile.- Cluj-Napoca: Casa

  Cărţii de Ştiinţă, 2016.

Deschis non stop: (Recenzii, opinii, minireportaje, interviuri) / CÂMPAN, Elena M.-

   Bistriţa: Karuna, 2016.

Destine şi călătorii / SALVAN, Radu.- Bistriţa" Charmides, 2016.

Dicţionar de regionalisme şi arhaisme din Chiuza, Ţinutul Năsăudului / BINDEA, Ioan;

   BINDEA, Florin.- Chiuza, 2016.

Doi ani mai devreme: Ardeleni, bucovineni şi basarabeni în război 1914-1916/ MAIOR,

   Liviu.- Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2016.

Echilibrul Colibiţa / MIRON, Horaţiu Dan.- Bistriţa: Barna'S, 2016.

Ecouri literare universale în poezia lui George Coşbuc / SCRIDON, Vasile.- 

  Cluj-Napoca: Şcoala Ardelenă, 2016.

Ephemeride / MOLDOVAN, Andrei. Cluj-Napoca:Limes, 2016.

Fata pădurii. Păstorul lupilor. Omul urs: [Balade] / PRECUP, Maria.- Oradea: Treira,

   2016.

Femei, iubiri, poeme / RACZ, Atila.- Bistriţa: Charmides, 2016.

Fire de tort / COŞBUC, George.- Chişinău: Cartier, 2016.

Gavril Moldovan: ‘75” / Ediția îngrijită de Laura Goia.- Cluj-Napoca: Casa Cărții de

   Știință, 2016.

Generalul Grigore Bălan, eroul dezrobirii Ardealului / CORDOVAN, Ioan;

  MAGERUSAN, Vasile; ŢÂNCO, Gheorghe.- Bistriţa; Barna'S, 2016.

George Coșbuc în amintirile contemporanilor, selecție de texte, note și cuvânt înainte

  de Alexandru Husar, Ed. Princeps Multimedia, Iași, 2016.

George Coşbuc în documentele Junimii năsăudene / Volum îngrijit de Adrian Onofreiu,

   Ioan Pintea. Bistrița: Ed. Născut Liber, 2016.

George Coşbuc sau lirismul pragurilor / MOLDOVAN, Andrei.- Cluj-Napoca:

  Şcoala Ardelenă, 2016.

George Coşbuc: Contribuţii pedagogice / CATALANO, Horaţiu.- Cluj-Napoca:

  Şcoala Ardeleană, 2016.

George Coşbuc: Monografie, antologie, receptare critică / BODIU, Andrei.- 

  Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2016.

Gheorghe Pașca…Viața și jertfă / RUS, Vasile.- Bistriţa: Editura Născut liber, 2016.

Gledin 700 / VLAIC, Ioan; URSA, Marin.- Bucureşti: Ars Docendi, 2016.

În liturghia iubirii / MARICA, Valentin.- Bucureşti: Vatra Veche, 2016.

În umbra iubirii / LAPUŞNEANU, Ioana.- Bucureşti: Amanda Edit Verlag, 2016.

În vuietul timpului/POPESCU, Dan.- Cluj-Napoca: Napoca Star, 2016.

Învăţătoarea Maria Dăneţ / CIOCÂRLĂ, Virgil.- Cluj-Napoca: Urban Life Style, 2016.

Ioan P. Alexa: 44 de ani în serviciul bibliotecii.- Bistriţa: Biblioteca Judeţeană "George

   Coşbuc" Bistriţa-Năsăud, 2016.

Judeţul Bistriţa-Năsăud: Coordonate geografice şi istorice / BACA, Ioan; ONOFREIU,

   Adrian.- Cluj-Napoca: Argonaut, 2016.

Jurnal de campanie:(Scrisori) / CÂMPAN, Elena M.- Bistriţa: Karuna, 2016.

La cumpăna timpului: Poezii întoarse / Echim, George G.- Sfântu Gheorghe:

   Eurocarpatica, 2016.

La izvoarele neamului: Un manuscris folcloric românesc inedit (1794) / ŞINCAI, Ioan.-

   Sibiu: Astra Museum, 2016.

La noi. Vol.5: Ochiul diurn / COTUTIU, Cornel.- Cluj-Napoca: Scoala Ardeleana, 2016.

Lăcrimioare de zăpadă: (Versuri) / CÂMPAN, Elena M.- Bistriţa: Karuna, 2016.

Luneta cuvintelor: [Jurnalism]. Vol. 2 / LAZĂR, Ioan.- Bistriţa: Karuna, 2016.

Mame /AVRAM, Nicolae.- Iaşi: Polirom, 2016.

Munţii Bârgăului: Studiu de geografie umană / COSTEA, Cornel C.- Bistriţa: Karuna,

  2016

Neînvinsul: Macroacrostihuri / Echim, George G.- Sfântu Gheorghe: Eurocarpatica,

   2016.

Noi aspecte ale martiriului Sfinţilor năsăudeni / ZINVELIU, Gavrila-Tudor;

  MORARIU, Maxim.- Cluj-Napoca: Renaşterea, 2016.

Noi nu mergem la război / MOLDOVAN, Ioan V.- Cluj-Napoca: Scoala Ardeleana,

   2016.

O seară la restaurant / URCAN, Ion.- Bistriţa: Charmides, 2016.

Omagiu lui George Coşbuc cu ocazia dezvelirii bustului la Năsăud [20 iunie 1926] /

   Ed. Daniel CÂMPEAN şi Ioan BUZASI.- Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Stinta, 2016.

Opera lui George Coşbuc / POANTĂ, Petre.-Cluj-Napoca: Scoala Ardeleana, 2016.

Paşaport pentru eternitate [Ed. romano-franceza] / BRANESCU, Virginia.- Bistriţa:

   Karuna, 2016.

Pavel Dan: Bibliografie / PODARU, Aurel.- Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2016.

Pavilionul: (Proză scurtă) / COTUŢIU, Cornel.- Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2016.

Politically (în)corect / DÂNCU, Vasile Sebastian. -Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană,

   2016.

Popasuri şi poveşti din Pemontul Calimanilor: Eposul unui sat de munte din judeţul

  Bistriţa-Năsăud: Budacu de Jos / STEJEREAN, Voichiţa; FILIP, Vasile V.- Bistriţa:

  Charmides, 2016.

Poteci de dor: 20 de ani de la înfiinţarea Ansamblului Profesionist "Dor Românesc"/

  MAXIMINIAN, Menut.- Bistriţa: Charmides, 2016.

Puterea rugăciunii: Perlele coroanei liturghiilor ortodoxe / FEIER, Nicolae.- Bistriţa:

   Karuna, 2016.

Rebra: Repere monografice / BACHIS, Ştefan; RUS, Viorel.- Cluj-Napoca: Argonaut,

   2016.

Revanşa / CRĂCIUN, Icu.- Cluj-Napoca: Scoala Ardeleana, 2016.

Rodna: Pagini de monografie / BĂLAI, Emil.- Timişoara: Ando Tour, 2016.

Şcolile Năsăudului / PLEŞ, Gheorghe.- Cluj-Napoca: Napoca Star, 2016.

Scrieri pedagogice / POP-RETEGANUL, Ion.- Cluj-Napoca: Napoca Star, 2016.

Scurt metraj. Vistorii / CRĂCIUN, Icu.- Bistriţa: Charmides, 2016.

Sinteze filatelice/ VALEA, Mihai Lucian.- Bistriţa: Karuna, 2016.

Sub aripa clipei / POP UJICĂ, Maria.- Bistriţa: Charmides, 2016.

Sub imperiul clipei: Poeme / POP UJICĂ, Maria.- Bistriţa: Charmides, 2016.

Tezaurul de la Bistriţa. Un tezaur roman / GĂZDAC, Cristian; MARINESCU,

  George G.; ALFOLDY-GĂZDAC, Anes.- Cluj-Napoca: Mega, 2016.

Topografii spirituale: Biserici de lemn din judeţul Bistriţa-Năsăud.- 2016.

Trenul vieţii = Treni i jets / MAXIMINIAN, Menut.- Bucureşti: Editura Amanda

   Edit Verlag, 2016.

Utu Strugari, un actor grăbit/DAROSI, Mircea.- Bistriţa: Mesagerul, 2016.

Valea Magheruşului. Biserica şi şcoala / PIORAŞ, Ilie.- Bistriţa: Editura George

  Coşbuc, 2016.

Vărsător în carul mare / LUŞCAN, Elisabeta.- Adjud: Armonii Culturale, 2016.

Versuri târzii (cele mai dragi) / POPIŢAN, Dumitru.- Bistriţa: Karuna, 2016.

Viaţa lui George Coşbuc / SCRIDON, Gavril.- Cluj-Napoca: Şcoala Ardelenă, 2016.

Zece ani, două luni şi optsprezece zile [cu Maria Cioncan] / BERGSZASZY, Ştefan.

  - Iaşi: Tracia, 2016.


                                                           ***

Timp de 26 de ani am urmărit an de an elaborarea unei liste bibliografice cu titluri de carte ale scriitorilor din judeţ. De ce? Pentru a contribui dezinteresat la realizarea unei istorii culturale locale (cu un capitol special dedicat cărţilor scriitorilor bistriţeni) a judeţului Bistriţa-Năsăud între anii 1990-2016. Cu sfârşitul acestui an activitatea mea de voluntariat se încheie datorită intrării într-o altă etapă de viaţă, cea de pensionar. Cred sincer că această activitate migăloasă ar trebui realizată permanent de către profesionişti în cadrul Bibliotecii Judeţene!

Ţin să vă doresc, cititorilor constanţi ai blog-ului meu şi tuturor scriitorilor bistriţeni, acolo unde sunteţi sau veţi fi, un sincer LA MULŢI ANI!

Comentarii

02/01/17 15:52
veronica osorheian

Stimate domnule Ioan P. Alexa, să aveţi parte de un an bun, cu sănătate şi cu bucurii. Felicitări pentru ceea ce aţi făcut. Noua etapă de viaţă, cea de pensionar, să nu vă sperie. Dacă aveţi parte de sănătate, preocupări frumoase veţi mai avea. Vă rog să-mi îngăduiţi două precizări: Autoarea volumului Fata Pădurii. Păstorul Lupilor. Omul Urs este Ioana Precup de la Oradea; vă rog să adăugaţi în listă şi "Cuib de lumină: Şcoala din Leşu. Dascăli şi învăţăcei. Memorilistică şi istorie" , Editura Grinta, 2016 , coordonator Veronica Oşorheian. Am lăsat cartea la bibliotecă, dar probabil încă n-a fost prelucrată.
Cu mulţumiri şi bune gânduri pentru bistriţeni.
Veronica Oşorheian

02/01/17 16:42
I. Alexa

Completări de ultimă oră:
1) Liviu Rebreanu şi Cuibul visurilor/NAROŞ, Iacob. - Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2016;
2) Mănăstirea "Naşterii Maicii Domnului" Piatra Fântânele, Jud. Bistriţa-Năsăud (1927-2015). - Cluj-Napoca: Renaşterea, 2016;
3) Amintiri de peste rău. Înapoi în Rai / MITITEANU, Ioan. - Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2016.

02/01/17 17:56

La multi ani cu sanatate si multumim pentru atentie! Faptul ca sunteti pensionar nu trebuie sa va impiedice in continuarea listelor de carti in anii urmatori. Deci, din partea mea, spor la lucru in continuare!

03/01/17 04:28
eu, narodul

Balada pentru scoala de tractoristi (versuri) de Aurel Podaru, Editura Neuma, Cluj-Napoca, 2016;
Aurel Podaru in pagini de istorie literara, antologie critica alcatuita de Vasile Vidican, Editura Scoala Ardeleana, 2016;
Radu Mares, A fi in Bucovina, Editura Charmides, 2016.

03/01/17 10:25
George Carp

În 2016 a apărut şi remarcabila pledoarie pentru creştinism, "Dumnezeu şi mântuirea omului", editura "Napoca Star" din Cluj-Napoca sub semnătura apreciatului jurnalist şi scriitor Dan Popescu.

03/01/17 22:23
ady

Şi ar mai fi câteva.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5