Bibliografia istorică a Regimentului de graniță nr. 17 (2 românesc) de la Năsăud

            Apariția cărții despre Bibliografia istorică a Regimentului de graniță nr. 17 (2 românesc) de la Năsăud (secolul al XVIII-lea-1948), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, datorată istoricilor Sandra Cristina Hirsch, Ovidiu Emil Iudean, Adrian Onofreiu, Vlad Popovici și Claudia Septimia Sabău constituire pentru această zonă un real eveniment editorial, o premieră istoriografică cu conotații de ordin general, prin exemplul stimulativ pe care ea îl întrupează.

            Sunt cartografiate bibliografic aici 2680 de titluri de cărți, studii și articole, precum și 246 de fonduri și colecții arhivistice consacrate istoriei Regimentului năsăudean și bogatei sale moșteniri istorice, în perioada cuprinsă între prima jumătate a secolului al XVIII-lea și anul 1948, când se desființează  benefica instituție a Fondurilor grănicerești.

            Avem astfel în fața noastră o imagine de ansamblu, clară și completă a evoluției unei prodigioase istoriografii a acestui ținut, a cărui pregnantă individualitate a fost neîntrerupt investigată începând chiar de la mijlocul secolului al XIX-lea, mai întâi de către o întreagă pleiadă de intelectualii, clerici și laici ai locului, apoi, treptat, cu deosebire după 1918, odată cu Arhiva Someșană și Muzeul Năsăudean, de către mulți alți istorici, filologi, etnografi, oameni de cultură.

            Precedată de magistralul studiu introductiv al d-lui. Vlad Popovici, lucrarea debutează cu o foarte utilă  prezentare a surselor primare inedite aflate în arhivele din țară și străinătate, căreia îi urmează obișnuitele secțiuni: Istoriografie, Lucrări de referință, Izvoare istorice, Științe auxiliare, Lucrări de sinteză, Secțiuni cronologice (sec. XVIII-1850; 1851-1918; 1919-1948), Istorie locală și Biografii, aceste ultime două capitole cuprinzând singure 45% din totalul titlurilor.

            Regăsim chiar și numai prin simpla lor parcurgere originalitatea, vitalitatea, diversitatea Țării Năsăudului, al cărui ascendent militar a suscitat disponibilități materiale, publice și private, mai mari, adeseori, mai generoase, un număr mai mare de intelectuali, la nivelul elitei și de știutori de carte, la nivelul masei, o deschidere spre lume mai largă decât a foștilor iobagi, un grad mai înalt al disciplinării sociale, cu puternic spirit comunitar și, mai presus, poate, decât toate acestea, o indestructibilă solidaritate a celor 44 de sate ale regimentului, grație caracterului omogen a teritoriului lor, suport puternic al succeselor colective pe care ele le obțin.

            În concluzie, un instrument de lucru mult necesar și totodată, un omagiu adus purtătorilor scrisului istoric din trecut și de azi, pentru care alcătuitorii volumului merită din plin felicitările, mulțumirile și gratitudinea noastră.

                                                                                    Cercetător I, Dr. Simion Retegan


 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5