Biblia reptiliana, în foileton 8

În mitologie – “Apollo, stăpânul, fiul lui Zeus a ucis cu puternicul său arc balaurul – femelă, fiară gigantică şi enormă, monstrul sălbatic ce făcea atât rău oamenilor pe pământ, cât şi turmelor lor de oi cu picioare subţiri; era un flagel sângeros.” (Imn homeric Către Demeter) Acest Şarpe –Zeu al Luminii un zeu infernal avea să fie celebrat în templu din Delphi – sub numele de Apollo – Pythianul! Acest Şarpe-zeu-Apollo alături de Himena – tot Reptiloid sunt cei mai des reprezentaţi pe monumentele vechi ale Terrei – fiind reprezentaţi cu o Gură Iniţiatică!Ce se deschide la apusul Soarelui ca să te înghită şi să te scuipe afară la răsăritul zilei. Victoria obţinută de Apollo-asupra Pythonului-Şarpelui din el- este în traducere ştiinţifică triumful raţiunii asupra instinctului, al conştientului asupra subconştientului în OM!

Şopârla – o soră mai pacifistă a Şarpelui este în multe culturi mediteraneene – un prieten al casei Omului!

În Vechiul Testament –apare Şopârla care pătrunde în palatele Regilor, arătând familiaritatea sa cu oamenii, ea neţinând cont de ierarhiile pământene şi faptul că ea stă timp îndelungat nemişcată la Soare, la Lumină arată un Extaz Contemplativ, Extaz Spiritual.

În Biblie se spune că Şopârla este unul din animalele cele mai mici de pe Pământ, dar şi dintre cele mai înţelepte. Tribul Dogonilor din Mali-Africa vorbeşte în legendele sale de Nomos –Şopârle Uriaşe Gânditoare şi Vorbitoare ce mergeau pe picioare şi

aveau şi mâini, şi care veneau de pe planetele Stelei Sirius învăţându-i pe oameni – Astronomia şi Matematica! Şopârla poate simboliza şi Sufletul omului ce caută Lumina Cunoaşterii, a Ştinţelor Cosmice Raţionale. Ieşirea din întunericul instinctual iraţional al animalităţii! Revenind, Şarpele este singurul animal androgin de pe Terra! Ca şi primul Om-Adam-Androginul!

Ulterior Adam fiind împărţit în sexe, apărând Eva –femeia,

A devenit oarecum despărţit de Şarpele Androgin Primordial.

Deşi Omul mai păstrează în psihicul său ceva din şarpe!

Şarpele Cosmic, dacă vorbim din punctul de vedere macrocosmic, Şarpele –Kundalinii sau Şarpele Ananta sau Uroboros stă încolăcit la baza Axei Lumii, Axis Mundi! Asociat zeilor hinduşi Vishnu şi Shiva, Şarpele Cosmic simbolizează dezvoltarea şi resorbţia ciclică, paznic al Lumii, el îi asigură stabilitatea. Înaintea ridicării unei case în India ce trebuie să fie în Centrul Lumii, se bate un ţăruş simbolic în capul Şarpelui subpământean – Nagas! Şarpele este omolog cu personajul din mitologia maya, cu care Zeiţa celestă Orejona –Urechi Lungi – venită într-o navă strălucitoare de pe Venus – a dat naştere Neamului Omenesc! Lumea şi creaţia fie durează la Infinit, fie că sunt plantate pe spinarea unui Şarpe Cosmic sau sunt înconjurate de un Cerc, de o Sferă, de o Circumferinţă – adică un Şarpe încolăcit -Uroboros! Circumferinţa vine să completeze Centrul Lumii-sugerând aşa cum arată Nicolaus din Cusa – Ideea însăşi de Dumnezeu!Şarpele Cosmic – Uroborosul este Simbolul Autocreerii Ciclice la Infinit, al Autofecundării la Infinit, al Vieţii şi Multiversului la Infinit – el ţinându-şi permanent coada în gură, el fiind veşnica prefacere a Morţii în Viaţă, căci Şarpele Cosmic îşi înfige colţii cu venin în propriul trup sau cum afirmă Gaston Bachelard – Şarpele Cosmic este “Dialectica materială a vieţii şi a morţii, moartea ce iese din viaţă, Viaţa izvorâtă din moarte.”

Şarpele este imaginea Cercului, a Perfecţiunii Universale, a Roţii aparent imobile, dar a cărei mişcare este infinită, Căci reîncepe veşnic din sine. Spirit Universal –Uroborosul –Şarpele Cosmic nu este numai Promotorul Vieţii, ci şi al Duratei ei! Şarpele Cosmic – Creează Timpul după cum creează şi Viaţa, prin sine însuşi. Uneori şarpele este reprezentat de Spirala Cosmică – Ciclică Cu înaintări şi reveniri ciclice sau a unui Lanţ Cosmic Răsucit-Supracoardă Cosmică- Suprasimetrii Cosmice, Lanţul Timpului, Al Orelor Cosmice. El face să se rotească Stelele! Şarpele Cosmic – Uroborosul este cea mai reprezentativă şi veche pe Terra – Imago Mundi – Imagine a Lumii, a Multiversului!Şarpele Cosmic – un simbol şi al ADN-ului Cosmic, Promotor al Vieţii Cosmice este după miturile străvechi :“Mai bătrân decât Zeii însăşi”. Şarpe este Oceanul ce înconjoară cu 9 inele cercul Lumii! Un al 10 –lea inel al Şarpelui – pe sub Pământ formează Styxul din “Teogonia” lui Hesiod!

Şarpele –este un Spirit al Apelor Cosmice, al Vieţii Cosmice. Născute din Apele Cosmice. Nenumărate râuri şi fluvii din Grecia sau Asia Mică se numesc Ophis –adică Şarpe, chiar şi

Gangele indian ori Volga –rusească.Şerpi criocefali apar în mitologia celtică, în Galia, în Dragonii Înnaripaţi şerpi zburători cu nave spaţiale – în Extremul Orient, în China, în America Centrală.

Mitul Păsării Şarpe este răspândit din Mexic pînă în Peru.

Dragonii chinezeşti înnoată în mijlocul unor valuri de nori

Cumuluşi –zboară cu rachete?!...

Şarpele Cosmic – Bătrânul Zeu, Strămoşul mitic-al Rasei Umane este astfel erou civilizator –cunoscut sub numele de Quetzalcoatl Şarpele cu Pene al toltecilor, preluat apoi de azteci.

Şarpele se întrupează şi se jertfeşte pentru neamul omenesc. Iconografia indiană ne dă unele lămuriri ale acestor sacrificii.În “Codexul de la Dresda” apare “pasărea de pradă ce-şi înfige ghearele în trupul Şarpelui pentru a stoarce din el sângele din care va fi plămădit Omul Civilizat; Zeul-Şarpe întoarce împotriva Lui însuşi atributul său de Putere Cerească, Pasărea Solară (racheta-n.n.). Pentru a fertiliza Pământul Oamenilor, căci zeul Şarpe

Este şi Norul, iar sângele lui ploaia fertilizatoare, fecundatoare. Ce va face să crească porumbul şi omul de porumb”.Asemănarea cu sacrificiul lui Isus Cristos este izbitoare, pe o Cruce din Vechiul Testament ce era ..un Şarpe! Simbolic înseamnă prin budism şi stingerea dorinţei. Iniţierea prin Moarte urmată de Înviere şi Viaţă!

Din tradiţiile africane am mai putea aminti mitul lui Dan sau Da. O mare zeitate htonică din Benin, care este Şarpe, ca şi Guineea Dahomey. Chiar şi în Haiti, Zeu-Bătrân, Şarpe-Androgin.

Curcubeul un simbol al Şarpelui Cosmic – Zeul Bătrân face legătura şi pacea dintre Cer şi Pământ. Curcubeul –Şarpe apare şi în Franţa, şi la Pieile-Roşii din Nevada, la populaţia bororo din America de Sud, în Africa de Sud şi în India.Este Mitul Marelui Şarpe al Originilor! El este alfa şi omega oricărei manifestări!

Şarpele este şi cel mai vechi Zeu Creator din lumea mediteraniană – Şarpele Atum, tatăl Eneadei de la Heliopolis. El a scuipat întrega

Creaţie după ce singur s-a înalţat din apele primordiale la începutul

Timpurilor!

După zămislirea zeilor şi oamenilor prin masturbaţie, căci era singur – astfel ne transmit miturile – Şarpele Atum a venit înaintea Creaţiei lui şi a vorbit cum este scris în “Cartea Morţilor”: “Eu sunt cel ce dăinuieşte; lumea se va întoarce la neorânduială, la învălmăşeală, iar eu mă voi preface în Şarpele pe care nici un om nu-l ştie, nici un zeu nu-l vede.”Nici o mitologie nu a descris atât de aspru – pe Marele Şarpe al Originilor. Atum nu se coboară până la a înghiţi Soarele.El nu este Şarpe decât înainte de totalitatea, continuului Spaţio-temporal şi după ea, acolo unde nici zeii, nici oamenii nu pot ajunge. El este cu adevărat Primul Zeu Bătrân – acel Deus Otiosus natural, cosmic în implacabila transcendenţă. Raiul şi Infernul terestru pe care Soarele trebuie să-l parcurgă în fiecare zi pentru a asigura lumina şi căldura regeneroatoare este în

Egipt sub semnul Şarpelui. Pântecul Androgin al Pământului – Viu

În care se întâmplă această regenerare este Ofidian-Reptilian. Apofis- Şarpele sau Şarpele Biblic Lucifer este şi stăpânul Iadului

Subteran. Şarpele este simbolul Vieţii, al Fecundităţii şi al Femeii

Ce naşte. El este Însufleţitorul, inspiratorul, Şarpe-medic şi Ghicitor.

Marile Zeiţe ale Terrei – au simbolul Şarpelui, Isis în Egipt –poartă

Pe frunte Cobra regală. Fecioara Maria, cea de-a doua Evă,

Va zdrobi capul Şarpelui, păstrându-şi virginitatea şi dând naştere

Prin imaculata concepţie Isusiană Vieţii de pe Terra! Nu va mai fi amăgită cu dragostea-sex de Şerpii inferiori – Îngerii căzuţi!

Apare şi Fiinţa Lună a Şarpelui în Justiţia Divină – împlinirea sa-vezi mitul lui Laocoon. Pithia – prezicătoarea Templului din Delphi era ophidiană.

Imaginea Reptiliano –Umană este oglindită şi în Divina Comedie a lui Dante. În Evul Mediu – Şarpele balaur este obstacolul ce trebuie învins, trecut –subconştientul senzual , iraţionalul. Spre a ajunge la Sfinţenie, la Sacru, la Ascetism, la Cer, la Cosmos, , la Marea Familie Galactică Extraterestră – Raţională Luminoasă, Pacifistă şi Iubitoare! Orice bun Om Cosmic trebuie să-şi învingă egoul, să se învingă pe el şi lăcomia dorinţelor şi simţurilor dobitoceşti, ignoranţa şi lenea spirituală,

Lipsa de ştiinţă şi înţelepciune spre a accede la Sacrul Celest,

În Lumea Zeilor! Spre Lumina Ştiinţei e singurul Drum al Cerului

Şi nu spre noi obscurităţi dogmatice, întunericuri, rătăcire prin Labirint! În cultura occidentală a secolului XX, după romanticii şi suprarealiştii, artişti, scriitori, filozofi, oameni de ştiinţă reabilitând Şarpele Cosmic – apare o descriere a Simbolisticii Şarpelui – din Rău înspre Bine! Şarpele ca un binevoitor al Omenirii, un ocrotitor şi diriguitor al ei! Un simbol al Înţelepciunii, al Ştiinţei şi Medicinei şi Farmaciei, Artelor şi Poeziei, al Zborului cu rachete al terrienilor, Al Vieţii Regeneratoare Ciclice, Cosmice , al cuceririi paşnice A Multiversului! Uroboros – Şarpele Cosmic – ar putea fi şi Simbolul Celebrei Formule a lui Albert Einstein: E = Mxc2 – despre Identitatea dintre Materie şi Energie!

Apoi – faţă de toate zguduirile minţii omeneşti – Zeiţa Înţelepciunii Athena – născută din Capul lui Zeus, zeiţa oricărei

Ştiinţe – ţine în mâini, un cap – creier şi la Piept – în inimă - Şarpele Cosmic – din care s-au născut ISUS, BUDHA, ALLAH, Apollo, Dyonisos, Satana, Marx, Freud, Einstein, Tesla, Împăraţii Chinei, Nils Bohr, C. Burvard, M. Planck, Niel Armstrong, Edison Watson- Crick si aşa mai departe. Precum pe Nibru, aşa şi pe Terra! “PRECUM ÎN CER, AŞA ŞI PE PĂMÂNT”!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5