Autorităţile din Beclean atrag atenţia asupra condiţiilor legale pentru arderea vegetaţiei uscate!

Statisticile incendiilor din ultimii ani arată că în perioadele de toamnă şi primăvară se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor de vegetaţia uscată. Tot din cauza arderilor necontrolate a vegetaţiei uscate, în anii anteriori au fost înregistrate mai multe situaţii în care flăcările s-au extins necontrolat, pe suprafeţe mult mai mari, fiind afectate case de locuit, anexe gospodăreşti şi/sau fonduri forestiere.

Pentru informarea şi conştientizarea populaţiei asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole sau de efectuare a curăţeniei în gospodării prin arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, reamintim cetăţenilor câteva prevederi legale specifice ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi:

- la arderea miriştilor:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha , prin fâşii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha , a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
h) pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

- la arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
i) se interzice acoperirea cu pământ a focarelor.

ATENŢIE: Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, a cărui emitere se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau altă persoană desemnată în acest sens.

Se exceptează de la această prevedere, executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:

  • să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
  • să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale
  • să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
  • să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Pentru nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, cetăţenii riscă sancţiuni contravenţionale cuprinse între 1000– 2.500 lei, conform H.G.R. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.

În diseminarea mesajelor acestei campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor sunt implicate autorităţile publice locale, prin componenta preventivă a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul primăriilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, A.P.I.A. Bistriţa–Năsăud, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Bistriţa-Năsăud şi unităţile de cult din comunitatea noastră.

Totodată prin Legea nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21 / 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, precum şi Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 31/2002 modificată prin hotărârea nr. 47/2006, aveţi obligaţia de a curăţa şi întreţine şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii.

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5