Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bistrița- Năsăud organizează concurs pentru ocuparea funcției de director al asociației

Anunt concurs
Subscrisa Asociatia  Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Bistrita- Nasaud, cu sediul in municipiul Bistrita, str. Fazanariei nr. 7, jud. Bistrita- Nasaud,  reprezentata prin presedinte Forai Mihael Simon,
 
anunta organizarea concursului pentru ocuparea 
functiei de director al asociatiei
 
Concursul va avea loc in data de: 12.10.2021 la sediul asociatiei.
Pentru participarea la concurs, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
a) conditii generale:
- este absolvent/ă a unei instituții de învățământ superior în care a studiat fauna de interes cinegetic și managementul acesteia și deține permis de vânătoare permanent;
 sau    
  este absolvent/ă a unei unități de învățământ de nivel mediu sau postliceal în care a studiat fauna de interes cinegetic și managementul acesteia ori absolventă a unei instituții de învățământ superior, dar de altă specialitate decât cea prevăzută la pct. (i), deține permis de vânătoare permanent și a desfășurat activități în domeniul cinegetic pe o perioadă de minimum 5 ani.
-  Este  apt/ă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției.
-  Nu are antecedente penale
b) conditii specifice:
- persoana sa nu fi fost exclusa din asociatie (Declaratie 1) 
- persoana sa nu se afle in litigiu cu asociatia (Declaratie 2)
Concursul se va desfasura in doua etape:
a) verificarea conditiilor de elibibilitate
b) interviu
Dosarele de concurs se pot depune pana in data de 30.09.2021, ora 13.a sediul asociatiei, si vor cuprinde actele in copie legalizată care atesta indeplinirea conditiilor generale sau originale. Pentru conditiile specifice, se vor depune  declaratii pe propria raspunderea a candidatului. 
Lipsa oricarui act sau declaratie atrage respingerea dosarului de concurs. Impotriva deciziei comisiei de respingere a candidaturii se poate face contestatie in termen de 24 ore de la afisarea rezultatului la sediul asociatiei care se va depune la sediul asociatiei.
Interviul va viza:
- prezentarea unui plan de dezvoltare a asociației. 
- Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006  actualizată.
- HOTĂRÂRE nr. 1.679 din 10 decembrie 2008privind modalitatea de acordare a despăgubirilor.
- ORDIN nr. 418 din 2 iunie 2005pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat.
- ORDIN nr. 1.115 din 16 iulie 2015pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenței pentru gestionarii fondurilor cinegetice.
- Ordinul nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii.
- Ordinul nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, (actualizat)
- OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile.
 -Ordinul nr. 99/2006 actualizat in 09/2018 norme sanitar veterinare privin PPA.                                      
Componență dosar
1.  Cerere inscriere concurs.
2. Curiculum Vitae.
3. Copie C.I./ B.I. confrom cu originalul.
4. Copie certificat de naștere și căsătorie dacă este cazul conform cu originalul.
5. Copie acte de studiu (diplome și foie matricole) copie legalizată.
6. Copie  permis de vanatoare permanent  copie conform cu originalul.
7. Adevetinta de vechime in munca(daca este cazul)- original. 
8. Adeverință  medicală Tip A5 -original.
9.  Cazier judiciar  -original.
10. Declaratie 1- olografă semnată și dată.
11. Declaratie 2- olografă semnată și dată
Documentele solicitate conform cu originalul se certifica la sediul asociatiei. 
Informații suplimentare la sediul asociației sau la telefon:  0752164311.
 
Presedinte AJVPS Bistrita- Nasaud
Forai Mihael Simion
 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5