APIA. Start pentru Campania 2017! Prezentaţi-vă în ziua în care aţi fost programaţi!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, mâine, 01 martie, demarează Campania de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2017.

Astfel, Cererile unice de plată se vor depune până la data de 15 mai a.c. la Centrele judeţene/locale şi la Centrul Municipiului Bucureşti ale/al APIA, pentru schemele de plată/ măsurile de sprijin/ajutor prezentate în Anexă.

Recomandăm fermierilor ca înainte de a veni la Centrele APIA să se prezinte la Primărie pentru a verifica în Registrul Agricol situația terenului pe care îl utilizează, iar dacă au în exploatație și animale să verifice situația acestora în registrul Național al Exploatațiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asociației sau propriilor evidențe, dacă este utilizator SNIIA.

Facem precizarea că și în acest an completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic folosind aplicaţia IPA Online care poate fi accesată din butonul dedicat situat pe pagina de început a site-ului APIA, însă finalizarea și închiderea Cererii unice de plată în IPA Online se face numai în Centrele APIA, în prezenţa funcţionarului responsabil cu primirea cererii, după verificarea acesteia și a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, precum și corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic.

Același principiu se aplică și pentru fermierii, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, în aplicația dedicată sectorului zootehnic.

Cererile unice de plată se depun la centrele județene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol.

Beneficiarii plăţilor directe și ai măsurilor de mediu și climă sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare.

Pentru pajiştile comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi:

a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii Cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie;

b) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, asigurând cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în exploataţia asociaţiei înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor pe perioada păşunatului.

Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință.

Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,03 ha, confom art. 8 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 3/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru măsurile de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020 aplicabile pe terenurile agricole (Măsura 10, Măsura 11 și Măsura 13) sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare.

La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Facem precizarea că aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurile de sprijin/ajutor aferente Campaniei 2017, cu excepția Ajutoarelor Naționale Tranzitorii sector vegetal și zootehnic, trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar elementele privind ecocondiționalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.

Rugăm fermierii, că pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererii, să se prezinte la data și ora la care sunt programați conform INVITAȚIEI primite.

Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren/animale în diferite localităţi sau judeţe.

Materialele de informare referitoare la Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017 sunt disponibile pe pagina de început a site-ul APIA: www.apia.org.ro .

 

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

 

ANEXĂ

 

În cadrul Campaniei 2017, schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor sunt următoarele:

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);

2. Plata redistributivă;

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;

4. Plata pentru tinerii fermieri;

5. Plata pentru micii fermieri;

6. Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT):

        ANT 1 - culturi în teren arabil;

        ANT 2 - in pentru fibră;

        ANT 3 - cânepă pentru fibră;

        ANT 4 - tutun;

        ANT 5 - hamei;

        ANT 6 - sfeclă de zahăr;

        ANTZ 7 - bovine-lapte;

        ANTZ 8 - bovine-carne;

        ANTZ 9 - ovine/caprine.

 

7. Sprijinul cuplat pentru:

7.1. Soia;

7.2. Lucernă;

7.3_4 Leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre şi fasole);

7.5. Cânepă pentru ulei şi fibră;

7.6. Orez;

7.7. Sămânţă de cartof;

7.8. Hamei;

7.9. Sfeclă de zahăr;

7.10. Tomate pentru industrializare;

7.11. Castraveţi pentru industrializare;

7.12_13 Legume cultivate în spaţii protejate (legume cultivate în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză timpurie şi extratimpurie şi legume cultivate în solarii: tomate, castraveţi, vinete, ardei şi varză);

7.14_17 Fructe destinate industrializării (prune, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre);

7.18. Cartof timpuriu pentru industrializare (include cartoful semitimpuriu şi de vară);

7.19. Ovine;

7.20. Caprine;

7.21. Taurine din rase de carne şi metişii acestora;

7.22. Vaci de lapte;

7.23. Bivoliţe de lapte;

7.24. Viermi de mătase.

 

8. Măsura 10 - Agro-mediu şi climă:

Pachetul 1 - pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV);

Pachetul 2 - practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1);

varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe.

varianta 2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe.

Pachetul 3 - pajiști importante pentru păsări;

sub-pachetul 3.1 - Crex crex.

varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex,

varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex.

sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus.

varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus,

varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus.

Pachetul 4 - culturi verzi;

Pachetul 5 - adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

Pachetul 6 - pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

varianta 6.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.),

varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.).

Pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta Ruficollis);

Pachetul 8 - creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon.

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin pachetele 1, 2, 3, 5, 6 și 7 ale acestei măsuri, parcelele trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, asa cum este stabilit în PNDR 2014-2020. În acest sens, vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate la centrele județene/locale.

 

9. Măsura 11 -  Agricultura ecologică:

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică,

Pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică,

Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică,

Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică,

Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică,

Pachetul 6 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:

sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6).

sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6, dar parcele fără angajament M.10).

Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 6 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică,

sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6).

sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6, dar parcele fără angajament M.10).

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin sub-pachetele 6.1 și 6.2 ale M11.1 și M11.2, parcelele tre-buie să fie situate într-un UAT eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 2014-2020. În acest sens, vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate la Centrele județene/locale.

 

10. Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specific:

Sub-măsura 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană;

Sub-măsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative;

Sub-măsura 13.3 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice.

 

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin această măsură parcelele trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 2014 - 2020. În acest sens vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate la Centrele județene/locale.

 

11. Măsura 214 – plăţi de agro-mediu

Pachetul 1 - pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV);

Pachetul 2 - practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1);

Pachetul 3 - pajiști importante pentru păsări;

sub-pachetul 3.1 - Crex crex,

sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus.

Pachetul 4 - culturi verzi;

Pachetul 5 – agricultură ecologică;

varianta 5.1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică,

varianta 5.2 – legume certificate în agricultura ecologică,

varianta 5.3 – livezi certificate în agricultura ecologică,

varianta 5.4 – vii certificate în agricultura ecologică,

varianta 5.5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică,

Pachetul 6 - pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

Pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta Ruficollis).

 

În ce privește angajamentele încheiate în cadrul Măsurii 214 - Plăţi de Agro-mediu din PNDR 2007 – 2013, acestea trebuie implementate până la finalizarea celor 5 ani de angajament. Anul 2017 este ultimul an de implementare a angajamentelor demarcate în anul 2013, aflate în derulare în cadrul Măsurii 214.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5