ANAF înființeazã Registrul entităților/unităților de cult

          S-a aprobat Procedura privind organizarea registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și modelul si conținutul unor formulare prin OPANAF 819/19.03.2019 publicat în MO 223/22.03.2019.

Înscrierea în registru se solicitã de cãtre entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.

           Entitatea/unitatea de cult se înscrie în registru dacã, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ urmãtoarele condiții:
        a) desfãșoarã activitatea în domeniul pentru care a fost constituitã;
        b) a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevãzute de lege;
        c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
       d) a depus situațiile financiare anuale, prevãzute de lege;
       e) nu a fost declaratã inactivã, potrivit art.92 din Codul de procedurã fiscalã.
 
            Cererea se completeazã cu ajutorul aplicației informatice afișatã pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanțã.
            Împreunã cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscalã eliberate de organele fiscale locale, în a cãror evidențã aceasta este înregistratã ca  plãtitor de impozite și taxe locale.  

          ANAF va soluționa cererile în termen de 10 zile de la depunere.

          Registrul va cuprinde urmãtoarele informatii:
                   a) denumirea entitãții/unitãții de cult;
                   b) codul de identificare fiscalã;
                   c) adresa domiciliului fiscal;
                   d) data înscrierii în registru;
                   e) data radierii din registru;
                   f) informații privind înscrierile și radierile în/din registru.

 

               Constantin Cristian PARASCA                                               

                          Şef administraţie 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5