AJOFM BN informează debitorii privind posibilitatea amânării la plată sau anulării unor obligații de plată accesorii administrate de instituţie

AJOFM Bistrița-Năsăud  informează  debitorii persoane fizice și juridice despre posibilitatea amânării la plată sau anulării unor obligații de plată accesorii administrate de instituție, în conformitate cu prevederile Ordinul  Președintelui ANOFM nr.728/2019 privind aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile Cap II din OG 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Obiectul facilităților fiscale:

a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii Fişei de calcul/Deciziei, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM BN conform art. 28 alin. (1) din ordonanţă;

b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei, pot face obiectul facilităţilor fiscale  sunt următoarele:

  a) dobânzi/majorări de întârziere;

  b) penalităţi de întârziere;

  c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

Obligaţiile de plată accesorii  sunt aferente:

  a) obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 23 alin. (3) din ordonanţă;

  b) obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată;

  c) obligaţiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv şi cuprinse în decizii de imputare emise ca urmare a unui control aflat în derulare la data de 8 august 2019.

"Pentru detalii suplimentare privind acordarea facilităților fiscale prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, vă rugăm să vă adresați domnului PETRICAN VASILE, consilier superior  în cadrul  AJOFM B-N sau la numărul de telefon 0263 236295", precizează Otilia Râpan, directpr executiv al AJOFM BN.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5