Comunicat de presă finalizare proiect POC

Achiziție cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice in mediu on-line, in comuna Telciu, județul Bis-trița Năsăud