4 septembrie ! Festivalul Jocului şi Portului popular "La Şendroaia"