PELERIN PRIN ŢARA SFÂNTĂ

Cuprins de dorul duhovnicesc de-a vizita Ţara Sfântă, locurile unde s-a născut, a trăit şi a pătimit Mântuitorul nostru Iisus, preotul Ionel Popescu îşi vede pentru a treia oară visul împlinit şi pune în lumina tiparului mănunchiul trăirilor sale, elaborând o carte superbă, intitulată ,,Ecouri perene de lumină şi credinţă din Ţara Sfântă’’, apărută la Editura,, Învierea’’ din Timişoara.

Cartea trece dincolo de bariera unui ghid obişnuit, atât prin bogăţia informaţiilor, cât mai ales prin conţinutul ei afectiv. Este dovada că preotul Ionel Popescu s-a afirmat ca un scriitor talentat, cu reale resurse creative pe care şi le pune în valoare într-un mod atât de plăcut şi atractiv.

Folosind un stil clar şi concis în care fraza are cursivitate şi frumuseţe, coerenţă şi expresivitate, acest pelerin al sufletului, devine ghid spiritual al cititorului, care se poate bucura de informaţiile făcute într-un mod admirabil şi poate trăi aceleaşi sentimente de care este animat autorul.

Ceea ce surprinde în mod plăcut în această carte, este faptul că informaţiile sunt însoţite de texte biblice , atât de potrivit alese, ceea ce evidenţiază pregătirea sa teologică de excepţie. Acest mod de prezentare vine să îmbogăţească genul literar din care face parte scrierea propriu-zisă. Aş putea spune, fără să greşesc că, autorul excelează în domeniul reportajului, căruia îi dă culoare şi frumuseţe prin valoarea metaforei şi a celorlalte figuri de stil folosite (,, te sprijini cu palma în urma mâinii lui Iisus’’ ). Descrierea este un mod de expunere care îl avantajează în această lucrare. Se vede că , nimic nu-i trece prin faţă neobservat. Înregistrează, până şi cele mai mici amănunte. Apoi, adună date şi le trece prin retorta sufletului său., creând imagini care emoţionează şi te îndeamnă la meditaţie.

Preotul Ionel Popescu ştie să îmbine în mod armonios datele geografice cu cele istorice, să le nuanţeze cu meditaţii duhovniceşti pentru care găseşte spaţiul potrivit.În prezentarea lor pune multă pasiune şi se află într-un permanent dialog cu cititorul.

Urmând un itinerariu care marchează etapele vieţii Mântuitorului, cartea deschide cititorului drumul spre ,,Ţara făgăduinţei’’, purtându-l de la Betlehem – cetatea Naşterii Domnului, la Ierusalim, pe muntele Măslinilor, în grădina Ghetsimani, îi dă răgaz să se oprească la mănăstiri şi biserici, în locuri istorice şi legendare.

Un capitol cu puternice rezonanţe sufleteşti este cel intitulat,, Pelerini pe Drumul Crucii’’. Încărcaţi de emoţie şi trăiri duhovniceşti deosebite, pelerinii parcurg acest drum cu cele patrusprezece opriri, ,,având posibilitatea de a se ruga, de a medita la patimile Domnului şi de a citi zguduitoarele relatări ale Sfinţilor Evanghelişti referitoare la ultimele momente din viaţa pământească a Celui ce,, a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre s-a împovărat’’ şi prin ale cărui răni,, toţi ne-am vindecat’’.

Sunt pline de încărcătură sufletească evocările despre biserica Răstignirii, a Mormântului Domnului, a Învierii, în preajma cărora, emoţiile sunt copleşitoare. În locurile potrivite, pelerinii au înălţat rugăciuni şi cântece de slavă Părintelui Ceresc.

Itinerariul pelerinajului oferă posibilitatea cunoaşterii şi altor locuri importante din ,,Ţara făgăduinţei’’ : Ierihonul- cetatea palmierilor, ruinele cetăţii Qumran, unde au vieţuit esenienii, Marea Moartă, cetatea Nazaretului, Cana Galileii, Taborul, Muntele Fericirilor, Tabgha- locul înmulţirii pâinilor şi nu în ultimul rând, Iordanul, râul care curge în adâncime şi în care a avut loc botezul lui Iisus. Nu sunt uitate nici întâlnirile cu românii din diaspora.

Cartea are o bogată susţinere bibliografică , iar din punct de vedere grafic este realizată la un nivel ireproşabil. Frumuseţea ei este completată de pelicula fotografică ,ingenios armonizată cu textul. Un asemenea ghid trebuie citit cu toată dragostea şi apoi aşezat pe etajera sufletului fiecăruia dintre noi. Autorul este un om al literelor care ştie să dea sens bucuriei şi recunoştinţei faţă de Părintele ceresc care l-a învrednicit să –L slujească şi să păşească pe urmele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5