Parohia Ortodoxă Chiuza: 14 august, Concursul de bătut toaca "Trâmbiţa îngerilor"