INFORMARE PRIVIND PESTA PORCINĂ AFRICANĂ/PESTA PORCINĂ CLASICĂ ȘI MĂSURILE ÎNTREPRINSE DE ANSVSA PENTRU A PREVENI APARIŢIA BOLII PE TERITORIUL NAŢIONAL

În conformitate cu prevederile Ordinului 67/2012 – privind condițiile sanitare veterinare care trebuie respectate la mișcarea suinelor vii pe teritoriul României, mişcarea suinelor vii pe teritoriul României se efectuează doar dacă acestea sunt identificate şi însoţite de:
a) certificat de sănătate;
b) formular de mişcare/document de mișcare pentru suinele vii care pleacă din exploataţiile nonprofesionale/comerciale de tip A.
Mişcarea suinelor vii din exploataţiile nonprofesionale este permisă numai către:
1. alte exploataţii nonprofesionale;
2. târguri de animale, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în vederea vânzării către alte exploataţii nonprofesionale sau abatoare;
3. abatoare.
Înaintea mişcării suinelor vii, având destinaţii conform celor menţionate mai sus, animalul/animalele din exploataţie va/vor fi inspectat/inspectate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit de DSVSA BN, care va completa fişa de inspecţie pentru supravegherea Pestei porcine clasice (PPC) și Pesta porcină africană (PPA) în exploataţiile nonprofesionale și exploataţiile comerciale industriale şi comerciale de tip A, utilizate în cadrul programului de monitorizare şi control a pestei porcine clasice.
Transportul suinelor vii este permis numai cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Transportul suinelor vii de către proprietarii acestora se poate face cu propriile mijloace de transport, pe o distanţă mai mică de 50 de km, fără ca acestea să fie înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea cerinţelor generale privind transportul de animale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97.

Pentru a proteja porcii din exploataţiile de apariția PPC/PPA, ANSVSA recomandă respectarea următoarelor:
a. nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii, cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică;
b. creşteţi porcii doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu alţi proprietari de porci domestici;
c. nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare provenite de la carnea de porc gătită în familie;
d. dacă există vânători în familie, care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
e. nu scoateţi scroafele sau vierii din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie;
f. nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
g. nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi.
Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar de liberă practică concesionar sau DSVSA B-N.

Director executiv
Dr. Oros-Mănarcă Sorin-Marcel

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5