ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță PRELUNGIREA în data de 31.08.2018 a apelului de selecție pentru măsura:  Măsura 4–M4.2.a/3A ”Procesare locală”

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

„Europa investește în zonele rurale!”

Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER

Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514

Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR

Anunț  de presă

Data publicării 31.08.2018

 

ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță:

 

 

PRELUNGIREA în data de 31.08.2018 a apelului de selecție pentru măsura:

 

  • Măsura 4–M4.2.a/3A ”Procesare locală” -  Sprijin pentru investiții în procesarea locală a produselor agroalimentare din GAL Ținutul Haiducilor cu o alocare financiară pe sesiune de 1.010.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect se va încadra între minim 20.000 euro şi maxim 200.000 Euro pentru un proiect. Intensitatea sprijinului fiind :

         50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care nu activează în zona montană şi nu derulează investiţii legate de agricultura ecologică;

         70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care fie activează în zona montană, fie derulează investiţii legate de agricultura ecologică;

         70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de producători) care derulează investiţii colective;

         90% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care activează în zona montană şi derulează investiţii legate de agricultura ecologică;

         90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de producători) care derulează investiţii colective în zona montană şi/sau legate de agricultura ecologică. Beneficiari eligibili: Cooperative și grupuri de producători constituite la nivelul GAL Ţinutul Haiducilor, definite conform legislației naționale în vigoare ; Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; IMM-uri, întreprinderi individuale. Pragul minim de selectie este de: 50 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 07.09.2018, ora 14.00.

 

Pentru informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor din cadrul apelurilor de selecție, precum și cerințele de conformitate și eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească vă rugăm să consultați ”Ghidul solicitantului” elaborat de GAL, aferent fiecărei măsuri, disponibil pe site-ul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea GHIDUL SOLICITANTULUI LEADER 2014-2020.

Descrierea criteriilor de selecție și punctajul acordat fiecărui criteriu în parte, pentru fiecare dintre cele două măsuri lansate sunt afișate la sediul GAL și publicate pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro  la secțiunea APELURI DE SELECȚIE.

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este publicată pe pagina web  www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiunea  PROCEDURI de LUCRU.

 

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 4-M 4.2 a/3A “Procesare locală” este deschisă în perioada 31.08-07.09.2018. Termenul limită de depunere a proiectelor este 07.09.2018, ora 14.00.

Anunțare rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al GAL. GAL va notifica în scris și prin intermediul site-ului propriu pe toți solicitanții, cu privire la rezultatul evaluării cererilor de finanțare depuse la sediul GAL.

 

Pentru a consulta varianta detaliată a apelurilor de selecție în format inscripționat pe suport electronic sau cea pe suport tipărit vă rugăm să vă adresați Biroului administrativ  la sediul Asociației PARTENERIAT  GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  situat în orașul Beclean, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.

 

Proiectele se depun la sediul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud.

 

Datele de contact ale Asociației PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare  sunt următoarele:

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR

Adresa: BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud

Tel: 037-1408616

Fax: 037-2255592

E-mail: [email protected]

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5